👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fordon och transporter årskurs 3

Skapad 2021-01-24 17:42 i Sjökarbyskolan Österåker
Det kommer att handla om att identifiera mångfalden av teknik i vår vardag, visa hur vi människor använder teknik för att uppfylla olika önskningar och behov och ord och begrepp vid samtal om tekniska lösningar. Källor: Boken om teknik 1-3 och Lgr11.
Grundskola 2 – 3 Teknik
Du ska få lära dig om tekniska lösningar och transporter. Du kommer även att få lära dig om uppfinningen hjulet.

Innehåll

Syfte- förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Genom undervisningen i ämnet teknik ska du få träna din förmåga att undersöka, utveckla, dokumentera och diskutera kring teknik i vår vardag.

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med textboken "Boken om teknik 1-3". Vi kommer se filmer, konstruera och testa olika tekniska lösningar. Du kommer att få träna på tekniska ord och begrepp.. Vi kommer att jobba med arbetsblad utifrån arbetsboken. Du kommer att få arbeta i helklass, mindre grupper och enskilt.

Områden som vi kommer att arbeta med är:

- Tekniska lösningar i vardagen

- Transporter och fordon

- Färdas i luften och rymden

- Bygga en raket

Bedömning

Du visar din kunskap genom att:

 • vara delaktig i diskussioner 
 • i ditt samarbete med andra vara delaktig med dina tankar och reflektioner.
 • återberätta vad filmerna handlar om
 • vara delaktig när du arbetar tillsammans med andra
 • göra enkla konstruktioner 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3