👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Presentation in English

Skapad 2021-01-24 17:31 i Kulltorpskolan Kristianstad
Grundskola 4 Engelska
Presentera ett arbete om valt ämne både skriftligt och muntligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6

Matriser

En
Presentation in English

Kunskapskrav Engelska

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det viktigaste av innehållet i tydligt talad, enkel engelska och i enkla texter.
Eleven kan förstå det mesta av innehållet i tydligt talad, enkel engelska och i enkla texter.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att till viss del kommentera innehållet och agera utifrån budskap och instruktioner.
Eleven visar sin förståelse genom att kommentera innehållet och agera utifrån budskap och instruktioner.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
Eleven kan välja någon strategi för att underlätta förståelsen av talat språk och texter.
Eleven kan välja flera olika strategier för att underlätta förståelsen av talat språk och texter.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter från olika medier och använda materialet i sina egna texter med godkänt resultat.
Eleven kan välja texter från olika medier och använda materialet i sina egna texter med tydligt resultat.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Eleven kan formulera sig enkelt och begripligt vid muntliga och skriftliga redovisningar.
Eleven kan formulera sig tydligt och sammanhängande vid muntliga och skriftliga redovisningar.