👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges geografi - natur, karta och indelning

Skapad 2021-01-24 18:03 i Träkvista skola Ekerö
Sveriges geografi
Grundskola 4 – 6 SO (år 1-3) Geografi
Vi kommer att arbeta med Sveriges geografi. Vi ska lära oss om Sveriges uppdelning i delar och landskap, om naturresurser samt hur naturen och klimatet är olika på olika platser i landet. Vi kommer även att lära oss använda kartor och känna igen några vanliga karttecken.

Innehåll

Ämnets syfte:
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla en medvetenhet om de sammanhang där geografiska kunskaper är viktiga och användbara.

Arbetssätt:

- Vi kommer att läsa och arbeta med texten i Puls Geografi Sverige
- Vi kommer att se filmer och föra samtal kring innehållet
- Vi kommer att titta på UR-serien "Geografens testamente" för att lära oss om Sveriges natur och geografi.
- Vi kommer att arbeta med begreppskort för att förstå och använda begreppen när vi samtalar om geografi.
- Vi kommer att arbeta i vår "Forskningsbok" och samla fakta om ett landskap.

- Vi kommer lära oss att tolka och använda kartor.

 

 

Lärandemål:

 

 • Du ska känna till hur Sveriges natur skiljer sig åt på olika platser i landet.
 • Du ska kunna använda kartor och kunna tolka tecken och färger.
 • Du ska kunna ge exempel på minst två naturresurser och deras resa till färdig produkt.
 • Du ska känna till Sveriges landskap med namn och läge samt kunna namnge några stora städer, hav och sjöar.
 • Du ska kunna använda dig av geografiska begrepp för att beskriva Sveriges geografi.
 • Du kan beskriva några skillnader mellan landsbygd och storstad.

 

Bedömning, så här visar vad du vad du kan:

 • Genom att du lyssnar och deltar i samtal under lektionerna. 
 • Du ställer frågor för att komma vidare i din förståelse.
 • Genom att du berättar viktig fakta i din redovisning.
 • Genom att du förstår och använder viktiga begrepp i din forskningsbok.
 • Du visar att du kan namn och plats på våra största sjöar, städer och fler landskap i ett skriftligt prov i slutet av området.

 

 Viktiga begrepp:

kartor, Väderstreck (norr, söder, väster och öster), naturtyper, skogstyper, sjö, hav, land, kust, landskap, kommun, län, väder, klimat, naturresurser, älv och å, landsbygd, tätort, storstad, naturresurs, råvara, industri, produkt

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

SO Ge
Sveriges geografi

Sveriges geografi

Under varje rubrik beskrivs kunskapskravet för E (hämtat ur LGR 11).
E
C
A
Kartkunskap
Jag kan använda mig av en karta.
 • Ge  E 6
Jag kan förstår begreppen norr, söder, öster och väster och provar att använda några av dessa när jag beskriver var en plats ligger. Jag vet att kartan är en förminskning av verkligheten.
Jag kan använda mig av begreppen norr, söder, öster och väster genom att beskriva var exempelvis landskap, städer eller sjöar ligger i förhållande till varandra. Jag vet att kartan är en förminskning av verkligheten.
Jag kan använda mig av begreppen norr, söder, öster och väster genom att beskriva var exempelvis landskap, städer eller sjöar ligger i förhållande till varandra. Jag förstår och använder mig också av förkortningar som ex. SV, NV. Jag vet att kartan är en förminskning av verkligheten.
Namn på städer, landskap, vatten
Jag kan namnge delar av Sveriges geografi.
 • Ge  E 6
Jag kan namnge och placera 12- 15 landskap. Jag kan namnge och placera Sveriges största städer och sjöar med ganska stor säkerhet.
Jag kan namnge och placera 15-20 landskap. Jag kan namnge och placera Sveriges största städer och sjöar med säkerhet.
Jag kan namnge och placera 25 landskap. Jag kan namnge och placera Sveriges största städer och sjöar med stor säkerhet.
Naturtyp och naturresurs
Jag visar att jag förstår koppling mellan Sveriges naturtyper och naturresurser.
 • Ge  E 6
Jag kan ge minst två exempel på en naturprodukt och kan beskriva vägen hur den blir en produkt. jag beskriver med enkla stödord och bilder.
Jag kan ge minst fyra exempel på en naturprodukt och kan beskriva vägen hur den blir en produkt. Jag beskriver detta väl och använder rätt begrepp.
Jag kan ge minst sex exempel på en naturprodukt och kan beskriva vägen hur den blir en produkt. Jag beskriver detta mycket väl och använder rätt begrepp.
Begrepp
Jag visar att jag lärt mig nya begrepp genom att använda dem i mitt arbete och under samtal.
 • Ge  E 6
Med stödjande frågor eller uppmuntran förstår och använder mig av de begrepp vi arbetat med i temat Sveriges geografi.
Jag visar att jag både förstår och använder mig av de begrepp vi arbetat med i temat Sveriges geografi.
Jag visar en djup förståelse och använder mig av de begrepp vi arbetat med i temat Sveriges geografi både i samtal och text och frågor.
redovisning och fördjupning
 • Ge  E 6
I min landskapsfördjupning/redovisning har jag med alla delar och beskriver dem på ett enkelt sätt. Jag använder några begrepp för att visa mon förståelse.
I min landskapsfördjupning/redovisning har jag med alla delar och beskriver dem på ett utvecklat sätt. Jag använder några begrepp för att visa mon förståelse.
I min landskapsfördjupning/redovisning har jag med alla delar och beskriver dem på ett välutvecklat sätt. Jag använder några begrepp för att visa mon förståelse.