Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En la ciudad Sa12 vt 2021

Skapad 2021-01-24 18:18 i Svanberga skola Norrtälje
I affären, moderna språk
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Arbetsområde: I staden - byggnader, färdmedel, verbet ir, vägbeskrivning

Innehåll

Tidsperiod

 •  v. 2-13

Förmågor

 • förstå innehållet i talat språk och olika slags texter
 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift
 • reflektera över kulturella företeelser
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Övergripande mål och riktlinjer

Kommunicera på ett främmande språk på ett funktionellt sätt 

Internationellt perspektiv

 Kunna lära och arbeta både självständigt och med andra och känna tillit till sin egen förmåga

   

 Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 

 • Namn för byggnader, platser och färdmedel
 • Ord och fraser användbara i när man berättar om staden och vägbeskrivning
 • Verb (att gå/åka)
 • Lägesord/vägbeskrivning

 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

     Formativ

 • Genom att delta aktivt på lektionerna; läsa med flyt, visa att du förstår och kunna översätta och kunna använda de nya orden såsom vi lär dem och även i nya meningar.
 • par- och gruppövningar

     Summativ

 • I läxförhör och test

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Vi läser och lyssnar på texter i boken/Digilär, tränar uttal och översätter. Planeringar per vecka i lärlogg.

 • Du tränar ord och uttryck i dialoger/scener med en eller flera kamrater.

 • Vi har gemensamma genomgångar av grammatik.

 • Du tränar vidare själv och  tillsammans med kamrater med övningar på Digilär och med hjälp av Quizlet.

Uppgifter

 • En mi barrio - escribe

 • En mi barrio - verbos

 • En mi barrio - traduce

Matriser

M2
Moderna språk 7-9 En la ciudad

Underlag saknas
Ännu ej uppnått målen
Hörförståelse
Förstå tydligt talat språk
Du har svårt att förstå innehållet i tal
Du förstår det mest väsentliga
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer
Läsförståelse
Förstå innehållet i enkla texter
Du har svårt att förstå innehållet i texter
Du förstår det mest väsentliga
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer
Skriva
Formulera sig skriftligt
Du har svårt att formulera dig i skrift
Du formulerar dig enkelt och begripligt, med fraser och meningar
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar
Tala (framställning)
Formulera sig muntligt
Du har svårt att formulera dig muntligt
Du formulerar dig enkelt och begripligt, med fraser och meningar
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar
Tala (samtala)
Uttrycka sig muntligt
Du har svårt att uttrycka dig muntligt
Du uttrycker dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar och du använder någon strategi som förbättrar interaktionen
Du uttrycker dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar och du använder några strategier som förbättrar interaktionen
Du uttrycker dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till mottagare och sammanhang och du använder flera olika strategier som förbättrar interaktionen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: