👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De abrahamitiska religionerna

Skapad 2021-01-24 18:22 i Tanumskolan F-6 Tanum
Detta är Tanums kommuns planeringsmall som används av alla i åk 1-9.
Grundskola 4 Religionskunskap
Människor har i alla tider och i alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. Fram till sportlovet kommer vi främst arbeta med de abrahamitiska religionerna.

Innehåll

Mål– syfte och konkretiserade mål

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. 

Mål

Du ska:

 • känna till olika levnadsregler, ritualer och heliga platser i de abrahamitiska religionerna (judendom, kristendom och islam),
 • redogöra för viktiga begrepp i de olika religionerna,
 • samtala om olika livsfrågor,
 • samtala om de centrala tankegångar som förekommer i religionerna,
 • resonera kring etiska och moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.

Undervisning– genomförande och tidsplan

Under v. 3 - 7 kommer vi främst att arbeta med de abrahamitiska religionerna, det vill säga judendomen, kristendomen och islam. Vi ska lära oss om några av de centrala tankar och idéer som ligger till grund för dessa religioners levnadsregler, ritualer och tro. 

Du kommer att få ta del av dessa religioners heliga texter genom att lyssna till och läsa några av de centrala berättelserna.

Vi kommer att lära oss om några viktiga högtider samt om de viktigaste heliga platserna inom religionerna.

Utifrån det du lärt dig kommer du att få reflektera och diskutera kring likheter och skillnader mellan dessa tre religioner. Du kommer att få samtala samt skriva om hur heliga platser, högtider, levnadsregler samt riter är kopplade till centrala tankegångar inom den aktuella religionen. 

Bedömning– vad som skall bedömas och hur det går till

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och utifrån dessa föra diskussioner i helklass samt i mindre grupper. Du kommer att få visa din kunskap under våra lektion genom muntliga diskussioner och redovisningar samt vid ett skriftligt test.

Se kopplade kunskapskrav här nedan.

  Hjälp för denna sida

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6