Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden, år 1523-1611

Skapad 2021-01-24 18:19 i Racklöfska skolan Åre
Grundskola 6 Historia SO (år 1-3)
Sverige blev en egen stat. Du kommer att stifta bekantskap med Gustav Vasa, Kristian Tyrann, Martin Luther och Nils Dacke. Du kommer att få kunskap om hur det var att leva i Sverige under Vasatiden.

Innehåll

Arbetssätt

 

Vi kommer att arbeta med:

 • gemensamma genomgångar
 • titta på filmer
 • muntliga diskussioner
 • läsa faktatexter
 • ord och begrepp
 • grupparbete

Förväntat resultat

Du ska 

 • Visa att du har faktakunskap om dessa personers liv  Gustav Vasa, Kristian II, Nils Dacke, 
 • Kunna berätta om Stockholms blodbad, Reformationen och Dackefejden.
 • Kunna berätta orsaker till Stockholms blodbad, reformationen och Dackefejden och vilka konsekvenser det blev för de som levde i Sverige på vasatiden.
 • Kunna ge exempel på vad Gustav Vasa gjorde som kung som påverkar oss än idag.
 • Kunna resonera om och förstå varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av Gustav Vasa genom att använda dig av källkritik.

Bedömning

Se matris nedan.

 

Examinationsuppgift

Ett skriftligt förhör.

Förhöret har grundläggande frågor på E-nivå och fördjupningsfrågor  på C-A nivå.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6

Matriser

Hi SO
Bedömningsmatris

E
C
A
Historiska förhållanden
 • Hi  E 6
Du berättar enkelt om Gustav Vasa, Martin Luther, Kristian II,Nils Dacke,Stockholms Blodbad, Reformationen och Dackefejden
Du berättar utförligt om Gustav Vasa, Martin Luther, Kristian II,Nils Dacke,Stockholms Blodbad, Reformationen och Dackefejden
Du berättar mycket utförligt om Gustav Vasa, Martin Luther, Kristian II,Nils Dacke,Stockholms Blodbad, Reformationen och Dackefejden
Orsaker och konsekvens
 • Hi  E 6
Du kan berätta enkelt om hur man levde på Gustav Vasas tid. Du kan berätta om både adel, borgare, bönder och präster. Du förstår att olika källor påverkar historien.
Du kan berätta utförligt om hur man levde på Gustav Vasas tid. Du kan berätta om både adel, borgare, bönder och präster. Du förstår och kan ge exempel på hur olika källor påverkar historien.
Du kan mycket utförligt berätta om hur man levde på Gustav Vasas tid. Du kan berätta om både adel, borgare, bönder och präster. Du kan förklara och resonera kring vilken betydelse Vasa-ätten har haft för oss i Sverige. Du förstår och kan ge exempel på hur olika källor påverkar historien. Och har ett kritiskt förhållningssätt när du funderar.
Historiska begrepp
 • Hi  E 6
Du kan använda och förklara några historiska begrepp rätt i dina arbeten
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: