👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 4A Multiplikation och division

Skapad 2021-01-24 18:18 i Gylle skola Borlänge
Detta är en detaljerad planering av kapitel 1 i Matteborgen Direkt 4A.
Grundskola 4 Matematik
I detta kapitel kommer du att utveckla dina förmågor inom multiplikation och division.

Innehåll

När du har arbetat med detta kapitel kommer du att

- förstå hur addition och multiplikation hör ihop

- kunna multiplicera med hela tiotal och hundratal, till exempel 5 x 60, 5 x 600

- kunna multiplicera tal som 3 x 47 och 5 x 600

- förstå hur multiplikation och division hör ihop

- kunna använda kort division, till exempel 84/4, 396/3

- kunna välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift

 

Uppgifter

 • Diagnos 4, multiplikation och division

 • Multiplikationstest v 5

 • Multiplikationstest v 6

 • Multiplikationstest v 7

 • Multiplikationstest v 8

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matteborgen Direkt 4A, multiplikation och division

Taluppfattning
Detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 4
Förstå hur addition och multiplikation hör ihop
Multiplicera med hela tiotal och hundratal
Kunna multiplicera tal som 3*47 och 2*536
förstå hur multiplikation och division hör ihop
Kunna använda kort division
kunna välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift