👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nätsmart

Skapad 2021-01-24 18:45 i Slottsvångsskolan Helsingborg
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska Svenska som andraspråk
I projektet NÄTSMART vill vi skapa förutsättningar för våra elever att tänka smart och kritiskt när de vistas ute på nätet.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska lära dig:

- Att hantera internet och kunna tänka kritiskt kring det du möter där.

Så här ska vi arbeta:

 •  Titta på olika filmer och presentationer med efterföljande diskussion inom områdena:
 • - Värdegrund
 • - Reklam
 • - Söka på nätet
 • - Källkritik

Vi kommer att bedöma på vilket sätt du:

- Deltar i diskussioner och reflekterar över de frågor vi samtalar om.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  SvA  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  SvA  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  1-3
 • Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier
  Sv  1-3
 • Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  SvA  1-3
 • Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier.
  SvA  1-3