Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering åk 1-2 VT 2021

Skapad 2021-01-24 19:35 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola 1 – 2 Modersmål
Berättande, beskrivande och stavning

Innehåll

V. 4-12

Eleverna får lyssna och/eller läsa delar eller hela av korta berättande texter.

Vi tränar på att svara på frågorna i texten muntligt och/eller skriftligt och eleverna får lära sig att stava några ord som förekommer i texter.

Vi berättar om lästa texter och bilder och försöker skriva egna meningar till bilder/sätta givna ord i rätt ordning.

Vi pratar om vad ord som förekommer i texter betyder och använder bilder för att förstå orden och komma ihåg dem.

Vi använder olika spel som hjälper att träna på ordförråd och meningsbyggnad.

 

V. 14-23

Vi läser/lyssnar beskrivande texter och tränar på ordförråd för att kunna prata mera detaljerat om till exempel djur, fåglar, människor, växter och byggnader. Vi kopplar ihop bilder.

Vi tränar på att stava ord som behövs för att kunna beskriva människor, platser och föremål.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: