Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dinosaurier

Skapad 2021-01-24 20:07 i Sanduddens skola Ekerö
Temaarbete om dinosaurier och den tid då de levde. Arbetet kommer att pågå under två veckor.
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska Historia
Vi ska arbeta med tema dinosaurier

Innehåll

Innehåll

Vecka 3-9

Det här kommer du att få lära dig

 • De tre tidsperioderna: Trias, Jura och Krita.
 • Vilka olika typer av dinosaurier det finns.
 • Tecken på att dinosaurierna har funnits.

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Leta fakta om dinosaurier i faktaböcker och på internet.
 • Skriva faktatexter om två dinosaurier
 • Presentera fakta för klassen
 • Lyssna till högläsning
 • Se film om dinosaurier
 • Delta i gemensamma diskussioner.

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma följande:

 • Din förmåga att hitta fakta och värdera denna.
 • Din förmåga att skriva egna texter.
 • Din förmåga att presentera det du kommit fram till.
 • Din förmåga att samarbeta med andra. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  Hi  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Hi  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: