Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd - Sammanfogning kulspel vt21

Skapad 2021-01-24 21:04 i Fäladsskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Slöjd
Sammanfogning av träbitar är inte alltid lim och spik. Ibland behövs starkare fogar eller fogar som man kan sära på. I det här arbetsområdet tränar vi på utvecklad sammanfogning. Vi skapar ett kulspel med olika rum i ett visst tema. Vi tränar på att skissa och pröva olika hinderlösningar innan vi blir nöjda.

Innehåll

Planering - Sammanfogning kulspel - åk 6

Tidsperiod

Arbetsområdet kommer att ta merparten av höstterminen 2020 i anspråk.

Detta ska du arbeta med / Arbetssätt

Du tränar flera förmågor i slöjd i ett arbetsområde som handlar om att skapa ett kulspel. Vi kommer att träna på följande sätt: Eget hantverksarbete, handledning av lärare, diskussioner, muntliga instruktioner och inspiration via bilder.

Uppdraget är att tillverka ett kulspel, bland annat med hjälp av tekniken bladning. Du tilldelas förberedda slöjdämnen i furuträ och fiberskiva. Din uppgift är att skissa ett spel med hinder i olika rum. Rummen ska ingå i ett visst tema som gäller för hela spelet.

Efter detta arbetsområde ska du kunna / känna till:

Vi tränar först och främst förmågorna: Idéskapande, formgivning och framställning, utvärdering.

Du ska efter arbetsområdet kunna använda tekniken bladning, med de verktyg som är lämpliga. Du ska kunna skapa ett spel i ett visst tema, med fungerande hinder för din spelidé. Du ska kunna värdera ditt arbete.

Centrala begrepp

 • Bladning
 • Hinder, glaskula, kulbana.
 • Fogsvans, kontursåg, pelarborr, fil, sandpapper, pensel.
 • Trälim, temperafärg, akrylfärg.
 • Furuträ, fiberskiva.

Bedömning

Du kommer att bedömas genom:

 • Det du visar av verktygshantering och hantverk.
 • De frågor du ställer till läraren och kamrater under lektionerna.
 • Det du skriver som svar på frågorna i dagbok, planering och rapport.

Du kommer att vägledas i:

 • Det ansvar du tar för den gemensamma arbetsmiljön under lektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
FS - Slöjd - Sammanfogning kulspel - Matris

Grundtext
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Slöjdföremål
Eleven kan på ett ... sätt formge och framställa ett kulspel i furuträ med tekniken bladning.
... enkelt och delvis genomarbetat ... (Kulspelet har en möjlig kulbana från start till mål. Sammanfogningar fungerar utan att spelet faller sönder vid hantering. Spelplan och hinder har någon form av ytbehandling.)
... utvecklat och relativt väl genomarbetat ... (Kulspelet har en eller flera kulbanor från start till mål. Sammanfogningar fungerar och har fyllts i vid tomrum. Spelplan och hinder har slipats och målats färdigt.)
... välutvecklat och väl genomarbetat ... (Kulspelet har en eller flera kulbanor med ökande svårighetsgrad från start till mål. Sammanfogningar fungerar och är täta med endast få fyllda tomrum. Spelplan och hinder har slipats och målats noggrant.)
Hantverkstekniker
I arbetet med sågning, spikning, borrning och målning kan eleven använda fogsvans, hammare och pensel på ett säkert och ... sätt.
... i huvudsak fungerande ... (Du kan grovt forma delarna till kulspelet. Du hanterar verktygen utan att riskera skador på vare sig verktyg eller människor.)
... ändamålsenligt ... (Du kan forma delarna till kulspelet och varje verktyg har bidragit till resultatet. Du hanterar verktygen med respekt.)
... ändamålsenligt ... (Du kan forma delarna till kulspelet väl och varje verktyg bidrar till ett hållfast och välarbetat spel. Du hanterar verktygen och din arbetsmiljö med stor respekt.)
Tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger ... motiveringar till sina val.
... enkla ... (Du svarar kortfattat på de flesta frågorna i planeringen.)
... utvecklade ... (Du svarar på frågorna i planeringen och förklarar när det behövs för att man ska kunna förstå dina val.)
... välutvecklade ... (Du svarar utförligt på frågorna i planeringen. Du berättar hur arbetet gick till och det går att tillverka ett likadant spel genom att följa dina instruktioner.)
Inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet ... idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
... bidra till att utveckla ... (Du kopierar ett annat tema, men ändrar lite efter uppmaning från läraren.)
... utveckla ... (Du gör temat till ditt eget genom att själv ändra på några delar.)
... utveckla ... och sådant som eleven själv har sökt upp. (Du gör ett eget tema där du kan berätta hur du har blivit inspirerad av något du själv har letat upp.)
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen ... eleven ...
... bidrar ... till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. (Du kan berätta hur du tagit hjälp för att lösa ett problem under arbetet.)
... formulerar och väljer ... handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt. (Du kan berätta hur du, efter lite testande, löst problem under arbetet.)
... formulerar och väljer ... handlingsalternativ som leder framåt. (Du kan berätta hur du har anpassat dig till arbetsuppgiften och slutfört den.)
Ge omdömen
Eleven kan ge ... omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat kulspelets kvalitet.
... enkla ... (Korta, korrekta och begripliga svar på frågorna i rapporten. )
... utvecklade ... (Något längre, förtydligande svar på frågorna i rapporten.)
... välutvecklade ... (Längre, förtydligande och resonerande svar på frågorna i rapporten.)
Tolka
Dessutom tolkar eleven kulspelets uttryck och för då ... resonemang om symboler, färg, form och material.
... enkla ... (Korta, korrekta och begripliga beskrivningar av kulspelet)
... utvecklade ... (Något längre, förtydligande beskrivningar av kulspelet.)
... välutvecklade ... (Längre, förtydligande och resonerande beskrivningar av kulspelet.)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: