Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Brott och straff - Lag och rätt år 6

Skapad 2021-01-24 21:25 i Kärlekens skola Halmstad
Varför finns lagar? Vem stiftar lagar? Vilka påföljder kan ett brott få? Vilka är de vanligaste brotten i Sverige? Vilka orsaker och konsekvenser föder kriminalitet?
Grundskola 6 Samhällskunskap
Under de kommande veckorna kommer vi att lära oss mer om olika lagar och regler, brott och straff.

Innehåll

Undervisning och syfte med området "Lag och rätt"

Efter avslutat arbetsområde ska du ha kunskaper om vad lagar, regler och normer är och varför vi har dem. Du ska känna till hur det fungerar, från brott - dom - straff. Du ska lära dig om olika yrken som finns och arbetar med lagar och regler. Du kommer att utveckla din förståelse för orsaker bakom brott och konsekvenserna av att inte följa lagar och regler.

Undervisningens innehåll:

* Vi kommer att titta på olika filmer som förklarar varför vi har lagar, vilka följder det kan få att bryta dem samt hur en rättegång går till.

* Vi kommer att använda olika läromedelstexter för att fördjupa våra kunskaper och lära oss viktiga begrepp.

* Vi kommer att iscensätta egna "rättegångar" för att träna på olika yrken och begrepp - vem gör vad?

* Vi kommer att resonera och samtala kring skillnad mellan lagar, regler olika typer av brott/straff och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället

 

Undervisning kommer att handla om att:

* känna till centrala begrepp och fakta i det svenska rättssystemet
* träna på att se konsekvenser av olika sätt att handla i en brottssituation
* träna på att uttrycka tankar och åsikter muntligt och skriftligt
* läsa litteratur och hemsidor som har koppling till arbetsområdet

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

* muntligt och/eller skriftligt kunna berätta om hur någon del av det svenska rättssystemet fungerar
* diskutera konsekvenser av olika sätt att handla i en brottssituation
* se samband mellan, och konsekvenser av, kriminalitet i samhället och skolan
* förstå och använda ämnesspecifika begrepp på rätt sätt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
  Sh  C 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  C 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
  Sh  A 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: