Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdeord Gudhems förskola

Skapad 2021-01-24 21:19 i Gudhems förskola Falköping
Förskola
Värdeord

Innehåll

Värdeord Gudhems förskola 

 

  • Välkomnande 
  • Hållbarhet
  • Utforskande
  • Demokrati

 

 

 

Vad är ett välkomnande förhållningssätt?

 

En klimat och en kultur, där alla människor känner sig respekterade, inkluderade, sedda, lyssnade på och där man samverkar och kommunicerar. Vi möter varandra med äkta omtanke och medmänsklighet. 

 

 

Varför är det viktigt? 

 

Ett välkomnade och öppet  förhållningssätt skapar meningsfulla möten mellan människor. Genom ett gott välkomnande känner sig alla viktiga och värdefulla och det skapar förtroende och tillit. 

 

 

Hur skapar vi en välkomnande miljö?

 

Välkomnade miljöer skapas genom en gemensam värdegrund, samsyn och en levande likabehandlingsplan 

Vi skapar även välkomnade, varierande och kreativa lärmiljöer och mötesplatser med pedagogisk tanke, där utforskandet pågår aktivt och överallt. 

 

————————————————

 

Vad är hållbarhet i förskolan? 

 

Hållbarhet är när förskolan arbetar mot att bidra till en hållbar utveckling, såväl en ekonomisk och social som en miljömässig hållbarhet. 

 

 

Hur förhåller vi oss till det? 

 

Förskolan arbetar mot kunskaper  och insikt i att hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser människans behov idag utan att riskera kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

 

 

Hur synliggör vi det för barnen?

 

Hållbarhet synliggörs genom att barnen får grundläggande kunskaper om sin roll i olika kretslopp. 

Förskolan kan bl.a arbeta med barnkonventionen, återvinning, matsvinn, energisparande och fossila bränslen. Vidare kan inriktning ske gällande kunskaper om ekosystem, biologisk mångfald och klimatpåverkan.

—————————————

 

Vad är ett utforskande 

arbetssätt?

 

Ett utforskande arbetssätt väcker nyfikenhet och frågor hos barnen och där barnen och medforskande och lyhörda pedagoger tillsammans drivs framåt mot nya kunskaper och erfarenheter. 

 

 

Varför är det viktigt?

 

Ett uforskande arbetssätt är att arbeta med öppna frågor som får barnen att själva reflektera över sitt lärande och öppnar upp för en dialog. Genom att koppla egna tankar och erfarenheter till andras, kan barnen tillsammans upptäcka och förstå samband 

 

 

Hur synliggör vi det för barnen?

 

Utforskande arbetssätt synliggörs genom att arbeta projektinriktat och att barnen får möjlighet att prova på det lustfyllda lärandet många gånger, i olika sammanhang och med olika typer av material. 

 

—————————————

 

Vad är demokrati i förskolan?

 

Demokrati i förskolan är ingen möjlighet som erbjuds barn, utan en rättighet. 

Barnen ska känna delaktighet, ha inflytande och få möjlighet att påverka sin utbildning, men också lära sig att ta ansvar. 

 

 

Hur förhåller vi oss till det?

 

Förskolan förhåller sig till grundtanken om det kompetenta barnet och att barnen ska vara delaktiga i sitt eget lärande. Förskolan ska erbjuda barnen möjligheter att utforska sin värld utifrån sina egna förutsättningar.

 

 

Hur synliggör vi det för barnen?

 

Demokrati synliggörs främst genom ömsesidighet, inte genom frekventa individuella val. Genom interaktioner mellan barn och mellan barn och vuxna, skapas ett lyhört, empatiskt och respektfullt klimat där samhörighet, gemenskap och gruppkänsla ligger till grund för det ständiga demokratiarbetet. 

 

 

————————————————

 

 

”Förskolan skall vara en plats där barns intryck kommer till uttryck och gör avtryck.”

Anna-Maria Andersson

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: