Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklig medvetenhet i Förskoleklass

Skapad 2021-01-24 21:33 i Rappestad skola Linköping
Grundskola F Svenska
Under året i förskoleklass ska du få undervisning i språklig medvetenhet, som är tänkt att bidra till att du får en bra grund att stå på inför kommande läs- och skrivinlärning

Innehåll

Du ska få möjlighet att utveckla:

 • din förmåga till språklig medvetenhet
 • ditt intresse för bokstäver och läsning 
 • din förmåga att tala och lyssna i en grupp

Undervisning 

För att du ska kunna arbeta mot uppsatta mål behöver du i undervisningen: 

 • lära dig mer om hur man vet att ett ord rimmar
 • vad som menas med ord och mening
 • hur man hör skillnad på långa och korta ord 
 • få kunskap om vad man bör tänka på när man ska prata inför en grupp och hur en god lyssnare är

Arbetssätt 

Vi arbetar med: 

 • språklekar, lärappar, spel och arbetsblad som anknyter till den språkliga medvetenheten
 • att berätta saker inför grupp 
 • att lyssna noga på andra som berättar eller läser högt

Bedömning 

I förskoleklassen bedöms du inte i svenska men vi hoppas att du i slutet av läsåret kan:

 • höra rim och själv kunna rimma
 • visa förståelse för vad som menas med ord och mening
 • skilja på korta och långa ord
 • sätta ihop/dela upp sammansatta ord
 • visa förståelse för att varje bokstav har sitt/sina speciella ljud
 • visa säkerhet i att identifiera första ljudet i ord
 • känna igen andra kända namn som ordbilder
 • klara av att lyssna på högläsning
 • återge en del av innehållet från högläsningen
 • berätta om en händelse inför dina kamrater
 • lyssna på andra som berättar utan att avbryta
 • förstå en gruppinstruktion
 • visa intresse för bokstäver och läsning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: