Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FR05 Pedagogisk planering v 4-19 2021

Skapad 2021-01-24 21:41 i Lerbäckskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F Moderna språk - språkval
Målet med detta arbetsområde är att lära sig mer om länder som är fransktalande (deras kultur, historia, särdrag, osv). Du ska vidare lära dig att klara dig i olika situationer då man befinner sig på resa i ett fransktalande land.

Innehåll

Voyager et les pays francophones

 

Syfte:

• förstå och tolka innehållet i talad franska och i olika slags texter 

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift

• använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

• reflektera över/få information om fransktalande länder

 

Centralt innehåll

• Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, t ex

omformuleringar

• Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal,

intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

• Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

• Ämnesområden som är välbekanta för eleverna

• Olika former av samtal, dialoger

• Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser

 

Upplägg

Målet med detta arbetsområde är att lära sig mer om länder som är fransktalande (deras kultur, historia, särdrag, osv). Du ska vidare lära dig att klara dig i olika situationer då man befinner sig på resa i ett fransktalande land. 

Du kommer att få lära dig att:

• Beställa biljetter (tåg = repetition, buss, t-bana) 

• Fråga efter information på en station 

• Känna igen flygplatsskyltar 

• Reservera hotellrum muntligt och via e-mail samt ta in på ett hotell 

• Kunna framföra klagomål på hotell 

 • Kunna ”hotell-glosor” 

• Fråga efter information på turistbyrå 

• Kunna fordonsord + tågstationsord 

• Länder och Nationalitetsord 

 

Material

Resehäfte

Text- och övningsbok

Metrokarta finns på www.ratp.fr/plans

 

Grammatik

- Objektspronomen + verbkonstruktioner

- l’Imparfait  - skillnaden mellan imparfait och passé composé 

- ”En” + ”y”

Reflexiva verb i passé composé

- Tema av regelbundna -er, -re, -ir- verb och därmed de olika tempus.

- Det oregelbundna verben dire, partir och mettre i presens, passé composé och imparfait.

Vi kommer också att ta upp ”Indefinita pronomen” (ingen, någon...) samt självständiga

pronomen (le mien, la mienne...) så att ni har ”hört” det men utan redovisning.

 

Redovisningsform

Skriftligt prov på imparfait/passé composé, direkt och indirekta pronomen samt en och y

Muntlig presentation av ett fransktalande land (grupparbete).

Prov på glosor, väsentliga fraser och grammatiken som vi behandlat i

resehäftet.

Hör- och läsförståelse

Skrivuppgift

Redovisa de uppgifter som gjorts i resehäftet.

 

Vecka:

4 Kap 3a; s 45 + 117-118 Situation courantes
Objektspronomen direkt och indirekt (se Classroom)

Verben acheter och s’appeler, tb. s 445-6 Kap 3b: Une bonne surprise, s 46-47, 118-119

En och y  s 92

Skillnaden mellan passé composé och imparfait

 

7 Fortsättning passé composé
Grammatikprov 

 

8 Sport d’hiver

 

9 Påbörja grupparbete om fransktalande länder (se separat uppgift/planering)

 

10-11 Fortsättning grupparbete 

Redovisning av muntligt arbete fransktalande länder/ Inlämning av

presentation v 11

 

12 Aller en TGV s 1,4 + glosorna till à la gare s 4

Fordonsord s 2 samt flygplatsord s 4

Verbet ”partir” i olika tempus; tb s 48+102, öb s 81

 

13 Vacances de Pâques

 

14 Ledig måndag (Annan dag påsk) 

À l'arrêt d'autobus s 2, 4

À la station de métro s 3, 4

Olika franska artiklar

 

15 Ta in på hotell (reservera hotell) s 5-6

gör hotellorden s 6

repetera partitiv artikel + myckenhetsord;

tb s 48+82, öb 80-81

 

16 Repetition inför prov 15/4

Prov 15/4

 

17 Framföra klagomål på hotell s 5

Repetera + träna olika ”resestationer”

Be om info på turistbyrå s 7-9

Arbeta med häftet

Det oregelbundna verbet ”dire”

 

18-19 MUNTLIGA REDOVISNINGAR av: beställa biljetter, åka

transportmedel, ta in på hotell, framföra klagomål, gå till turistbyrån

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: