Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estetiska uttrycksformer i Förskoleklass

Skapad 2021-01-24 21:40 i Rappestad skola Linköping
Grundskola F Svenska Bild Idrott och hälsa
Vi kommer under hela förskoleklassåret att träna på att skapa och uttrycka sig med hjälp av olika estetiska uttrycksformer.

Innehåll

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att: 

·         arbeta med finmotorik

·         förstå hur olika material, redskap och tekniker kan användas för att skapa och uttrycka sig

·         skapa genom lek, musik, bild, dans, drama

·         tolka och samtala om olika estetiska uttrycks budskap och innehåll

Undervisning 

För att du ska kunna arbeta mot uppsatta mål behöver du få undervisning om:

·         Vad estetiska uttrycksformer är, t.ex. bild, dans, drama, musik, lek

·         Hur skapande kan ske på olika sätt och med olika metoder, material och tekniker

·         Hur du kan uttrycka dig i tal och skrift för att beskriva någonting

Arbetssätt 

 • Vi har genomgångar i helklass där vi gör praktiska övningar inom olika estetiska uttrycksformer
 • Du kommer att få arbeta både enskilt och i grupp. 
 • Vi kommer att arbeta med bild där du får testa olika material och tekniker
 • Vi kommer att arbeta med dans genom att röra oss till musik 
 • Vi kommer att arbeta med drama genom att göra dramaövningar och teater
 • Vi kommer att arbeta med lek genom att ni får leka fritt och skapa er egen lek samt genom att jag organiserar er lek och vad ni ska leka.  
 • Vi kommer att arbeta med musik genom att vi sjunger på olika sätt och skapar musik med rösten samt med instrument
 • Vi kommer arbeta med att uttrycka sig i tal och skrift för att beskriva någonting

Bedömning

I förskoleklassen bedöms du inte i skapande och estetiska uttrycksformer men vi hoppas att du i slutet av läsåret har

 • förståelse för olika metoder att skapa
 • lärt dig om olika material och tekniker som kan användas vid skapande
 • fått en förståelse för att det du skapar kan tolkas på olika sätt och kan uttrycka dina egna åsikter och tankar om estetiska uttrycksformers budskap

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: