Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag i min stad. Karlavagnen /Regnbågen/ Gröndals förskolors utbildning och undervisningsplan

Skapad 2021-01-25 07:40 i 223211 Förskolan Karlavagnen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Vi startar projekt "Jag i min stad" Barnen har länge pratat om var de bor, hur deras hus ser ut och vilken våning de bor på och tillsammans ska vi utforska barnens gatunamn och hur husen ser ut.

Innehåll

Utbildningsplan (Projektplan)

Syfte:
Ge barnen djupare kännedom om sitt område i Gröndal med start från deras eget boende och hus. Gröndal- Stockholm- Sverige

Varför startar detta projekt?

Barnen har länge pratat och pekat på sina hus då vi gått förbi eller varit ute på gården, vilken våning de bor på, hur deras hus ser ut och vilka av kamraterna som bor nära.  Vi vill ge barnen djupare  kunskap vilken gata och vilket nr det är på porten. Sedan hur det ser ut i deras närområde och vidare hur det ser ut utanför området.

 

Hur främjar vi barns språkutveckling?

- barnen  delas in barnen i mindre grupper som främjar talutrymmet för barnen. Det blir lättare att ges talutrymme och att bli ”lyssnad på”och att ”få lyssna till”

 

Vad vill vi att barnen ska få möjlighet att upptäcka, erfara och utveckla?

* lokal kännedom -  Gröndal - Stockholm- Sverige

* trygghet i närområdet 

* hur barnens boende ser ut, högt hus? Lågt hus - färg ?

* bygg och konstruktion 

 

Vilken/vilka artiklar i FN:s barnkonvention kommer vi att arbeta med i projektet och på vilket sätt?


art 27: varje barn har rätt till en bostad, kläder, mat och rent vatten - vi utforskar och pratar om varje barns boendeform 

art 31: varje barn har rätt till lek - vi utforskar närområdet och dess platser som skog - lekplatser

art 42: alla barn har rätt att få reda på vad som står i barnkonventionen - vi läser barnkonventionens olika artiklar 

Undervisningsplan

När i veckan erbjuder vi detta projekt?

Förslag : tisdag fm och någon em /v 

Hur ska miljön förberedas? Vilket material kan behövas?

Penna, papper,  iPad, Projektorn

Vilka samtalsformer, begrepp och ord ska barnen få möta?

små och stora gruppsamtal där barnen kommer att stöttas av oss pedagoger att komma till tals och att bli lyssnad på. 
* demokrati

* allas lika värde

* allas likheter och olikheter

*Kulturella arvet

*barnkonventionen 

* trygghe

 

Vilka barn och pedagoger deltar?

-målet är att inkludera alla barn på deras villkor och förutsättningar vid olika tillfällen över tid. Gruppen består av 21 barn.
 Alla pedagoger kommer att inkluderas i olika grupper , 7 barn / 2 pedagoger främst i uppstart och när tillfälle ges , annars 1 pedagog med 7 barn

Hur ska projektet dokumenteras?

- Fota, skriva anteckningar på skolplattformens verktyg planering och bedömning

Hur ska barnens lärprocesser synliggöras, både på individuell nivå och på gruppnivå?

- synliggöras i verktyget planering och bedömning både individuellt och för gruppen, samt i pappersform på förskolans väggar

Vad vill vi göra, vilka aktiviteter ska planeras in?

Först ska vi inkludera vårdnadshavarna genom att be dem om hjälp att fota husen där barnen bor i samt deras ytterdörr.
Starta upp med att prata om hur, vart barnen bor. Vi ska projicera upp kartan av Gröndal på väggen och visa vart i området och vilken gata de bor på. Vi ska även prata om områden som kan ligga utanför Gröndal i de fall där barnen har dubbla adresser.

- hur ser det ut? huset, dörren, rummet?
- vad heter din gata och nummer ? - vilken våning ? 
- barnen ska få skapa sitt hus med hjälp av återvinningsmaterial som tex mjölkkartonger eller andra kartonger. 


Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: