Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa och... förstå?

Skapad 2021-01-25 08:00 i Anders Ljungstedts Gymnasium Linköping
Grundskola F – 3 Svenska som andraspråk
När vi tänker på läsning i skolan tänker vi ofta på ämnet svenska. Men läsning är en viktig del i alla skolämnen, liksom i livet utanför skolan. Det räcker dock inte med att kunna läsa. Vi måste också förstå det vi läser!

Innehåll

Vi kommer under de kommande veckorna att arbeta med läsförståelse. Vi kommer att läsa flera olika texter, både tillsammans och var för sig. Vi kommer att prata om texterna och svara på frågor både på, mellan och bortom raderna. 

Tidsram: 

V. 4 Introduktion och arbeta gemensamt textövningar

V. 5 Gemensamt och enskilt arbete med textövningar 

V. 6 Arbeta enskilt med textövningar 

V. 7 Skriftligt prov

 

Examinationsform: 

Skriftligt läsförståelseprov

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven utifrån egna referensramar föra enkla resonemang om texternas tydligt framträdande budskap och relatera detta till egna erfarenheter.
  SvA   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: