Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering av Dunderkalaset - Kapitel 1:2

Skapad 2021-01-25 08:15 i Björnboda-Sörgården testförskola Stockholm Hässelby-Vällingby
Förskola
kapitel 1:2 av Dunderkalaset.

Innehåll

Planering av Dunderkalaset - Kapitel 1:2

Detta är en planering inför den andra aktiviteten utav kapitel 1 av arbetsmaterialet Dunderkalaset som vi kommer att arbeta med under denna termin tillsammans med våra blivande skolbarn. Under denna aktivitet är det dags att genomföra det första uppdraget som jätten Jalle och älvan Tindra nu har gett oss. 

 

Förberedelser: De förberedelser som genomförts innan denna aktivitet är att ha läst igenom materialet noggrant. Kopierat och skrivit ut det material som är nödvändigt för att genomföra aktiviteten, brevet från Jalle och tindra bland annat. Vi har även kopierat upp ett alfabet för att synliggöra de olika bokstäverna för barnen under aktivitetens gång. Sett över det skapande materialet för att skapa möjlighet till användning av olika typer av material i den skapande processen, här kommer även de digitala verktygen att förberedas för att kunna vara tillgängligt att använda i skapandet. 

 

Syfte

- Att utveckla intresse för skriftspråket samt för förståelsen för symboler (bokstäver och siffror)

- Att utveckla förståelse för antal och ordningstal

- Att uttrycka sig muntligt samt via bild och text

- Att utnyttja digitala verktyg

 

Material

Materialet kommer att bestå av olika typer av material vilka går att skapa med, pennor, papper, tejp, lim med mera. Vi kommer även att använda oss utav digitala verktyg (ipad) för att kunna rita på. Vi kommer även att använda bokstäver vilka är utskrivna på förhand. bokstäverna kommer att användas som ett hjälpmedel i arbetet med bokstäver. 

 

Miljö

Vi kommer under denna aktivitet att främst vara i ateljén där vi har störst tillgång till det skapande materialet. Men barnen kommer även att tillåtas att genomföra aktiviteten där de känner att de vill. Vill de rita, måla eller använda ipaden i sitt skapande kommer olika platser i miljön att vara tillgängliga för detta. 

 

Dokumentation

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: