Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation tabell 3 och 4

Skapad 2021-01-25 08:28 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola 2 Matematik
Vi repeterar tabellerna 2, 5 och 10 och lär oss tabellerna 3 och 4.

Innehåll

LGR -11, Del 1- Skolans värdegrund och uppdrag

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet.

 

Lgr-11, del 3- Kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

Lgr11 Matematik

* formulera och lösa problem med hjälp av matematik och välja rätt metod.

  

Hur undervisningen kommer att gå till

VAD?

 • treans och fyrans multiplikationstabell 

 

 • sambandet mellan addition och
  multiplikation 

 • problemlösningsstrategier 

 • huvudräkningsuppgifter till kapitlets innehåll

 

HUR?

 

 • Vi lyssnar på en berättelse som handlar om det vi ska jobba med.

 

 • Vi samtalar och diskuterar hur vi tänker.

 • Vi gör huvudräkningsuppgifter.

 • Vi arbetar med gemensamma genomgångar.

 • Vi jobbar med elevböckerna.

 • Vi använder laborativt material som tex. klossar, talkort.

 

 

VARFÖR?

Du kommer att få möjlighet att träna på detta genom att: 

 

 • skriva, läsa och förstå multiplikationer 
 • öva på treans multiplikationstabell 
 • öva på fyrans multiplikationstabell
 • öva på multiplikationstabell 0–3 och 5 med hjälp av spel 
 • repetera kommutativa lagen vid multiplikation 
 • skriva ett matematiskt uttryck till en räknehändelse uttryckt i text 
 • rita en bild som stöd till en räknehändelse uttryckt i text 
 • skriva ett matematiskt uttryck till en räknehändelse uttryckt i bild

 

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Hur du löser dina matematiska uppgifter både muntligt och skriftligt på lektionerna.
 • Mattediagnos

 

Ämnesspecifika ord: multiplikation, problemlösning, talmönster

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: