Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplan - Mumingruppen

Skapad 2021-01-25 08:30 i 093131 Förskolan Trädet Stockholm Norrmalm
Förskola
Hållbara relationer i mötet med naturen, staden och varandra

Innehåll

 

Syfte: Är att barnen genom projektet ska skapa hållbara relationer till varandra, till sin omgivning, där fokus är på naturens och stadens relation till varandra och rörelsen där emellan.

 

Målområde: Målet är att barnen ska skapa bättre relation till och få större kännedom kring olika miljöer och till varandra som individer. Vi vill att de ska få bättre lärdom om vikten av att få uttrycka sig, respektera varandra och ta hand om vår omgivning

 

Metod: Att vi använder staden och naturen som våra ateljéer och sätter våra avtryck där i. Vi tänker att detta bidrar till tankar kring naturmaterial och material som hör staden till. Aktiviteterna vi gör ute och inne följer en röd tråd i vårt projekt. Barnen blir delaktiga genom att vi fångar upp deras tankar och reflektioner som väcks genom den bedrivna undervisningen. Dessa leder oss vidare i vårt utforskande av staden och skogen.

 

Förmågor vi vill att barnen ska utveckla: Sitt kunnande och sina förmågor kring hållbara relationer.

 

Pedagogernas frågeställning: Hur skapar vi möjlighet för gruppen att utforska och skapa hållbara relationer till varandra och till sin omgivning? Hur kan vi genom att lägga ett matematiskt filter på vår undervisning skapa hållbara relationer till staden, naturen och varandra?

 

Barnens eventuella projektfråga: Vår tanke är att fånga upp barngruppens funderingar och hypoteser kring projektet och utforska dessa vidare. Vi börjar med att utforska deras fråga och hypoteser kring hur det blir statyer.

 

Vår gemensamma frågeställning: För att kunna ingå i hållbara relationer med varandra, värden och världen vilka strategier och förmågor behöver vi ge barnen möjlighet att utveckla?

 

Kunskapsteoretiska ställningstagande: Vi lär av och tillsammans med varandra i relation till vår omgivning och den miljö vi rör oss i samt med det material vi interagerar med.

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: