👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppdragsmåndag - Tipspromenad

Skapad 2021-01-25 08:45 i 045021 Förskolan Juvelen Stockholm Hässelby-Vällingby
Förskola

Innehåll

Måndag innebär som alltid ett uppdrag! 

 

Idag har vi fått i uppdrag att genomföra en tipspromenad. Tipspromenaden har ett tema som passar ganska bra in på den årstid som vi befinner oss i just nu, nämligen vintern och vinterdjur. Tipspromenaden ger oss en möjlighet att samtala lite djupare kring årstider och vad de egentligen innebär. Vad innebär det att det är vinter just nu? Den ger även en chans till ett reflekterande kring djur och natur samt hur dessa påverkas av de olika årstiderna. 

 

Genom fokuset på djur hoppas vi på ett roligt och fantasifullt sätt kunna skapa intresse för att samtala om dessa ämnen. Barnen får även en möjlighet till att utveckla sin förståelse för symboler, bokstäver och ord genom frågorna och möjligheten att svara på dessa. Vi hoppas även att nya kunskaper kring djur och natur växer fram via frågorna som ställs. 

 

Genomförande

Via Formmonstrena har vi nu fått ett brev där vi uppmuntras att genomföra en tipsrunda i skogen. Under tipsrundans gång har alla barn möjlighet att svara antingen själv eller med hjälp av en kompis alt. en vuxen. När alla frågor är besvarade samtalar vi sedan i stor grupp om vilka svar som kan vara rätt och vilka som kan vara fel samt hur man kan tänka kring de olika frågorna. 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
    Lpfö 18
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18