Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering 5. Drakarna. Nystart VT21

Skapad 2021-01-25 08:46 i 093131 Förskolan Trädet Stockholm Norrmalm
Förskola
Ny termin - Pedagogernas förberedelser inför vårterminen.

Innehåll

 

JANUARI

 

Hur startar vi upp projektet igen efter jul?

Vi planerar att fortsätta på samma spår i arbetet med ljus, skuggor och naturen. Vi planerar även att introducera och arbeta

med återvinning, främst under våra kulturdagar. Med det vill vi uppmärksamma och komma in på hur människor, samhälle

och natur påverkar varandra. I arbetet med ljus och skuggor planerar vi att fortsätta utmana barnen genom experiment och

att de får ställa hypoteser som vi sedan följer upp och gemensamt samtalar kring. 

 

- Behöver vi backa tillbaka till höstterminens arbete? Göra återblickar med barnen?

Vi började vårterminen med att göra återblickar till höstterminen och reflektera kring det tillsammans med barnen. Vi tittade på bilder och samtalade om vad vi hade arbetat med. Det upplevde vi som en bra start för att ha alla våra upplevelser från föregående termin färska i minnet och för att hjälpa oss att komma vidare i projektet. Vi har även fått fyra nya kompisar i gruppen så återblicken var nödvändig för att visa dem vad vi arbetat med under föregående termin. 

- Fundera på om det behövs några nya "triggers"?

Vi tänker att triggers behövs för att få igång och få upp intresset i projektet. Vi har bland annat tittat på en video med en person som gör skuggfigurer och sedan fick barnen själva prova. Det ledde till stor nyfikenhet och intresse bland barnen. Vi planerar även att vara statyer/dansa för att uppleva våra skuggor på olika sätt. Vi planerar även att tillföra spännande material som triggers, till exempel vid utforskande med ljus och skuggor. 

- Är det något vi vill förändra, fördjupa eller bredda i vårt projekt?

Vi vill komma in lite mer på djupet och få fatt i barnens tankar kring ljus och skuggor, vad tänker de och förstår de hur dessa fenomen hänger samman? Vi vill tillföra mer material och effekter som kan ge barnen nytt intresse och viljan att veta mer. Vi vill även prova att ge barnen utmaningar med vatten och ljus. Vi ska fokusera lite mer på att undervisa barnen i ännu mindre grupper (om 4-5 barn) för att få fatt i alla deras tankar. Vi behöver även prata om vilka begrepp vi behöver använda för att sätta ord på de fenomen vi utforskar. Gällande återvinningen så skulle det vara intressant att dyka ner i barnens egna tankar om skräp och återvinning för att sedan börja sortera återvinningsmaterial tillsammans med barnen. Vårt wifi-ägg kommer vi fortsätta att arbeta med vid tillfällen då vi vill göra närstudier, både inomhus och utomhus. 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: