Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi och miljö årskurs 5

Skapad 2021-01-25 08:57 i Söderskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 5 Kemi
Hur många gånger kan vi dela en brödbit eller ett sandkorn? Kemi handlar om väldigt små delar, så små att vi inte kan se dem. Men tillsammans kan de bygga allt omkring oss.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Efter detta arbetsområde ska vi ha fått en större förståelse för begreppet kemi men även våra små byggstenar, atomer, som är grunden i allt vi har runt om oss. 

Den begreppsliga förmågan genom att du lär dig nya ord och begrepp samt att du lär dig använda dem i rätt sammanhang.

Den kommunikativa förmågan genom att du får diskutera och samtala kring tex. människors påverkan.

Den analytiska förmågan genom att vi funderar kring hur det vi inom detta arbetsområdes ramar kan påverka vår framtid.

Bedömning - vad och hur

Julius kommer efter detta arbetsområde bedöma min förmåga att...

- förklara atomernas kretslopp och vad som menas med att "ingenting försvinner, allt finns kvar".

- ge exempel på grundämnen.

- berätta om ämnens tre faser.

- ge exempel på en kemsik reaktion.

- ge exempel på ämnen som kan lösas i vatten.

- veta hur människan påverkar miljön med kemiska ämne.

- ge exempel på hur kunskaper i kemi kan lösa problem.

- berätta vad som händer med vårt avfall och våra sopor samt ge exempel på hur vi kan ta hand om dem.

Julius kommer att göra detta genom att...

- lyssna till mig på lektionerna.

- läsa de arbeten jag gör.

- ställa frågor till mig som jag svarar på. 

- rätta mitt skriftliga test.

 

Undervisning och arbetsformer

Under detta arbetsområde kommer vi bland annat att...

- ha gemensamma genomgångar.

- göra olika försök/experiment.

- svara på frågor både skriftligt och muntligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: