Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik, Atom- och kärnfysik, V 4 - 10

Skapad 2021-01-25 08:59 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F Fysik
LPP om området Atom- och kärnfysik

Innehåll

Pedagogisk planering     - Kärnfysik Åk 9

Lärande mål:

På lång sikt
Under momentet skall du få möjlighet att

 

*    diskutera, granska och ta ställning i frågor som handlar om atomfysik och partikelstrålning, t.ex. strålningsrisker

*    planera och genomföra vetenskapliga undersökningar

*    beskriva och förklara begrepp när det gäller fenomenet elektromagnetisk strålning samt atomers sönderfall

 

 

På kort sikt

 

*    Hur en atom är uppbyggd och vad isotoper är

*    Principer för hur atomer sönderfaller

*    Om atomens och elektronernas egenskaper, till exempel skillnaden mellan korta och långa elektronhopp

*    Hur strålning mäts och hur strålning kan påverka hälsan

*    Om historiska och nutida upptäcker och vilken betydelse de haft för utvecklingen av kärnenergi samt hur denna har förbättrat människors livsvillkor

*    Hur vi med hjälp av strålning kan ta reda på hur gammalt organiskt material är

*    Lära sig om kärnenergins för- och nackdelar

 

 

Undervisning

Ø  lärarledda genomgångar

Ø  enskilt arbete

Ø  lärarledda gruppdiskussioner

Ø  problemlösning i gruppform

Ø  regelbundna kunskapstest (ej betygsunderlag)

 

Underlag för bedömning

Alla lektioner ligger till grund för bedömningen. Den sker vid diskussioner, inlämningsuppgifter och prov enligt matrisen på nästa sida.

 

Centrala begrepp

 

 

 

·       atom

·       elektron

·       atomkärna

·       partikelaccelerator

·       betastrålning

·       radonhus

·       stråldos

·       fission

·       fusion

·       jon

·       atomnummer

·       masstal

·       isotoper

·       alfastrålning

·       kedjereaktion

·       generator

·       styrstavar

·       turbin

·       gammastrålning

·       joniserande strålning

·       halveringstid

·       dosimeter

·       bakgrundsstrålning

·       moderator

·       elektromagnetisk strålning

 

 

 

Veckoplanering

4

Fysik - Atom och kärnfysik

Atomens historia och atomteori.

Masstal, isotoper, elektronhopp och sönderfall

s.268 – 278

 

film.

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=EDUS991044

Två frågor om Energi och Effekt.

 

LAB: Hur stor är din effekt

(som skulle gjorts förra fredagen)

5

Fortsätta med 10.1 & 10.2

 

Atomens massa

Atomnummer och masstal m.m

TDS och Begrepp

Radioaktiva ämnen 10.3

Användning av radioaktiva ämnen.

Hur sker radioaktivt sönderfall?

Halveringstid, hur upptäcks strålning?

 

Film om kärnfysik och radioaktivitet.

https://app.studi.se/l/kaernfysik-och-radioaktivitet

6

Fortsätta med 10.3

Sjukvård, strålning kan vara dödlig samt även rädda liv

Radon i berggrund och i hus

TDS och Begrepp

Kärnenergi 10.4

Fission och fusion

s. 288-289

stenciler om detta.

7

Kärnkraft och kärnkraftverk

290 – 292

TDS och Begrepp

LAB?

8

Repetera

 

PROV OM ATOM OCH KÄRNFYSIK

10

 

 

11

Nytt NO-ämne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: