Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi

Skapad 2021-01-25 09:15 i Väståkra F-9 Trelleborg
Ekologi
Grundskola 7 – 9 Biologi
Ekologi - vetenskapen om de levande varelsernas relationer till sin omvärld. Hur levande varelser (djur och växter) påverkar varandra och sambandet mellan dem och miljön de lever i. Olika ekosystem - stort som hela jorden eller litet som ett akvarium eller en stubbe. Hur fungerar det?

Innehåll

Syfte

Förmågor som du ska utveckla under arbetet med området Ekologi är följande.

Konkretiserade mål

När vi är klara med detta område ska du:

- veta vad ett ekosystem är och vad det innehåller.
- Ha kännedom om olika ekologiska modeller, så som näringskedja, näringsväv samt näringspyramid.
- Ha förståelse för energiflöde i ekosystem.
- Kunna beskriva kretsloppen för vatten och kol.
- Känna till ekosystemtjänster, vad det är och vad det innebär.
- Förstå vad fotosyntesen är och hur det fungerar - jämföra med cellandning/förbränning.
- Kännedom om växthuseffekten och några av växthusgaserna.
- Förstå sambanden i något ekosystem.

Undervisningen

Vi kommer ha lärarledda genomgångar, enskilda uppgifter, gruppuppgifter, film.
Vi kommer att avsluta området med ett grupparbete om ekologins modeller och ekosystem.

Bedömning

Jag kommer bedöma dina kunskaper utifrån matrisen nedan och målen ovan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Ekologi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Genomfört ämnesområde
Begreppskunskap
Du kan ge exempel och beskriva begreppen.
Du har visat grundläggande kunskap om biologiska sammanhang och begrepp genom att till viss del kunna använda, ge exempel och beskriva.
Du har har goda kunskaper om biologiska sammanhang och begrepp och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och begrepp visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Samband
Se samband och koppla ihop olika faktorers inverkan med ett eget ekosystem.
Du undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
Du undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förkllarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.
Du undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.
Resonera.
Resonera kring hur människan påverkar naturen och ge exempel på hållbara åtgärder.
eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling
eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: