Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation

Skapad 2021-01-25 09:15 i Sörgårdsskolans förskola Östersund
Förskola
Vi vill väcka barnens intresse och nyfikenhet inom språk och kommunikation.

Innehåll

Innehåll

Berätta och beskriva:

Högläsning

Beskriva något utifrån en bild

På samlingar, vid måltider, vardagssituationer

 

Lyssna och samtala:

Jobba med instruktioner i steg, exempelvis i lekar

Tränar på att lyssna på varandra

Träna på att hålla en röd tråd

 

Kommunicera med symboler och bokstäver:

Barnen ska kunna skriva sitt namn

Känna igen och benämna bokstäverna i sitt namn

Skrivriktning

Pennfattning

Ordbilder

Vi utvecklar våran skrivhörna

 

Urskilja ord och språkljud

Rim

Korta och långa ord

Initialt ljud 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: