Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Husbyggnad 0101 Trä

Skapad 2021-01-25 09:27 i Anders Ljungstedts Gymnasium Linköping
Gymnasieskola Husbyggnad
Snickaryrket har en lång och fin tradition i Sverige. Yrket är omväxlande och fritt arbete under ansvar. Som snickare kommer du att jobba såväl inomhus som utomhus. Undervisningen ska genomföras så att teoretiska och praktiska kunskaper vävs samman till en helhet för eleverna. Arbetsuppgifter ska genomföras med metoder, verktyg och maskiner som är tidsenliga och ergonomiskt anpassade. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kreativitet, problemlösnings- och initiativförmåga samt organiseras så att eleverna får möjlighet att utföra sina uppgifter såväl individuellt som i samarbete med andra.

Innehåll

Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta med hänsyn till hälsa och säkerhet. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om branschens ansvar för hållbar utveckling.  Arbetsuppgifter ska genomföras med metoder, verktyg och maskiner som är tidsenliga och ergonomiskt anpassade.

 

Under perioden på husbyggnad med inriktning på snickaryrket kommer du att få göra praktiska moment som varvas med teori. 

Ni kommer att få börja med att lära er mer om elektriska maskiner, säkerhet, hand havande och göra vissa arbetsövningar med maskinerna. 

Ni kommer att få testa olika maskiner, verktyg och olika material. Material kan vara träreglarspik,skruvar, gipsskivor, osb-skivor, för att nämna några exempel.

Husbyggnad 01

Vecka 1-3

  •  Verktyg och maskiner.
  • Bedömning av verktyg och maskiner
  • Praktiskt arbete Kuben

 

  • Bedömning av praktiska uppgiften  Kuben
  • Planerings arbete med Z-väggen
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Bedömning

Matriser

Hus
HusHus01-02

E
D
C
B
A
1: Planera, organisera och utföra enkla arbetsuppgifter.
… MED VISST HANDLAG. Du behöver ofta fråga och få hjälp av din handledare när du arbetar.
… MED GOTT HANDLAG. Ibland behöver du fråga och få hjälp av din handledare när du arbetar.
…MED MYCKET GOTT HANDLAG. Du behöver lite eller ingen hjälp av handledaren när du arbetar.
5: Anpassa planeringen av arbetet.
… I SAMRÅD. Du behöver hjälp av din handledare när du ska planera dina arbetsuppgifter.
… EFTER SAMRÅD. Ibland behöver du hjälp av din handledare när du ska planera dina arbetsuppgifter
… EFTER SAMRÅD. Du kan beskriva för din handledare hur du tänker planera din arbetsuppgift.
6: Upptäcka och lösa problem som uppstår.
… I SAMRÅD. Du upptäcker tydliga problem som din handledare hjälper dig att lösa.
… EFTER SAMRÅD. Du upptäcker problem och kommer överens med din handledare om hur du ska lösa dem.
… EFTER SAMRÅD. Du upptäcker eventuella problem och berättar för din handledare hur du ska lösa dem.
7: Tolka arbetsbeskrivningar och ritningar.
… MED VISS SÄKERHET. Du behöver hjälp när du läser ritningar och följer arbetsbeskrivningar.
… MED VISS SÄKERHET. Ibland behöver du hjälp när du läser ritningar och följer arbetsbeskrivningar.
… MED SÄKERHET arbetsbeskrivningar och ritningar. Du vet vad du ska göra när du läser en ritning eller arbetsbeskrivning.
8: Hantera och vårda material, verktyg och maskiner.
… MED VISS SÄKERHET. Du vet ibland hur du ska handskas med och vårda olika material, verktyg och maskiner.
… MED VISS SÄKERHET. Du vet ofta hur du ska handskas med och vårda olika material, verktyg och maskiner.
…MED SÄKERHET. Du vet nästan alltid hur du ska handskas med och vårda olika material, verktyg och maskiner.
12: Samverka, kommunicera och använda fackspråk.
… MED VISS SÄKERHET. Du samarbetar och använder några av de vanliga termerna och fackuttrycken när du arbetar.
… MED VISS SÄKERHETt. När du pratar och samarbetar med din handledare kan du använda vanliga termer och fackuttryck.
… MED SÄKERHET. Du använder alla termer och fackuttryck när du samarbetar och pratar med din handledare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: