👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk8- vt 2021

Skapad 2021-01-25 09:42 i Blommensbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 – 0 Matematik
Under våren arbetar vi vidare med Gemoetri som vi började med i höstas. Du kommer lära dig mer om tvådimensionella och tredimensionella former och hur geomtriska formler används för att lösa problem.

Innehåll

Boken Prio åk 8 s 86-131

Vi arbetar med matteboken, mattektiviteter, Matteappen m.m.

Du kommer ha tillgång till ett formelblad.

 

Matteprov i vecka 7. OM det är distansundervisning då för din klass , skjuts matteprovet för 8C,D, upp till v 8. 

 

Arbetsområdets innehåll:

 

3.1 Cirkelns omkrets.

3.2 Cirkelns area

3.3 Begränsningsyta och mantelyta

3.4 Volym av rätblock

3.5 Volymenheter

3.6 Volym av prisma och cylinder

3.7 Volym av kon, pyramid och klot

3.8 Formler

 

Begrepp du ska kunna:

medelpunkt

radie

diameter

pi

omkrets

area

enheter

cirkelsektor

medelpunktsvinkel

dimension

geometrisk kropp

kub

rätblock

cylinder

prisma

kon

pyramid

klot

begränsningsyta

mantelyta

sfär

volym

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9