Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt Kompisboken

Skapad 2021-01-25 09:50 i Everöds skola Kristianstad
Utifrån Kompisboken av Linn Hallberg tränar vi lässtrategier, boksamtal och utmanar oss att skriva olika svenskatexter som tex. dagboksskrivande och dikter. Under arbetets gång jobbar vi med EQ- samtal då vi kan reflektera över hur grupptryck kan upplevas för personerna i boken och i verkliga livet. Utifrån texterna som skrivs tränar vi på att ge respons på varandras texter. Vi tar upp ord i boken som behöver förklaras och ökar ordförståelsen/ ordförrådet.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Utifrån Kompisboken av Linn Hallberg tränar vi lässtrategier, boksamtal och utmanar oss att skriva olika svenskatexter som tex. dagboksskrivande och reflektioner. Under arbetets gång reflekterar vi över hur grupptryck kan upplevas för personerna i boken och i verkliga livet. Vi tar upp ord i boken som behöver förklaras och ökar ordförståelsen/ordförrådet.

Innehåll

Arbetets syfte och innehåll

Syftet med arbetet är att du ska ges förutsättningar för att utveckla din förmåga att kunna formulera både muntligt och skriftligt med utgångspunkt ur Kompisboken. Vi läser och analyserar boken tillsammans.

I arbetsmomentet ingår att använda olika lässtrategier och har boksamtal för att tillsammans fördjupa upplevelsen av det lästa och sätta i gång tankar som kan kopplas till egen erfarenhet  eller andra texter/ filmer/ böcker. 

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur du tar del av boksamtalen och för samtalen framåt genom att reflektera över det lästa och ha egna åsikter.

Jag kommer att bedöma dina texter som du skriver kopplade till boken

Jag kommer att bedöma en skriftlig läsförståelse med text och tillhörande frågor ur Kompisboken

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Kunskapskrav

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Budskap och upplevelse
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtal
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet relativt väl.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet väl.
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: