Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk, lagar och källkritik års 8 VT 2021

Skapad 2021-01-25 09:54 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Arbete om källor och källkritik.
Grundskola F – 9
Vi kommer under ett par veckor arbeta med källor och hur dessa kritiskt kan granskas. Vi kommer att lära oss olika värdeord inom ämnet och hur dessa användas för att påverka oss läsare. Vi kommer även att titta närmare på hur man avgör om en källa är pålitlig eller inte, vad som skiljer sig mellan olika källor samt hur olika källor kan ha använts genom tiderna för att påverka och skapa vår historia.

Innehåll

Hur kommer vi arbeta?

Vi kommer att arbeta självständigt men även arbeta i helklass för att kunna diskutera ämnen och informationssökning. Ni kommer att få  arbeta med olika uppgifter som handlar om att söka upp källor om bland annat om hur informations skrivs, av vem och i vilket syfte.

Det är viktigt att  för  uppnå bästa möjliga resultat måste vi ta ansvar för vårt eget arbete och även se till att vara en del av diskussionerna som uppstår i klassen trots fjärrundervisning.

     Varför ska vi arbeta med källor och källkritik?

     Vi arbetar med källor och källkritik för att vi ska få möjlighet att utveckla vår         förmåga   att ställa frågor till och värdera källors innehåll.  Det är viktigt att vi lär oss att granska vilken typ av information som finns och förstå vilken syfte information har. Meningen med arbetet är att vi ska kunna använda olika begrepp som beskriver vilken typ av källa vi granskar och använder. Vi kommer också lära oss vilka olika sätt samma källa kan användas och utforskas på. 

Vad kommer vi att lära oss?

Vi kommer att lära oss vilken information som framställas på olika sätt och varför. Detta kommer vi lära oss genom att vi studerar olika källor. Vi kommer även att arbeta med att lära oss vilka olika källor som finns, vad källorna kan visa oss, hur vi ska tolka dem, samt hur källorna tolkas av andra. Vi kommer också få söka information och bestämma om den information vi hittat är pålitlig eller ej, och varför den är pålitlig i så fall. Fortsatt kommer vi lära oss vad ett källkritiskt förhållningssätt är och hur man förhåller sig källkritiskt.

 


 


Matriser

Språk, lagar och källkritik årskurs 8 VT 2021

Språk, lagar och källkritik

Ny nivå
Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Skriva
Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Läsförståelse
Du visar att du kan göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Du visar förmåga på att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
Du visar förmåga på att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka & resonera om budskap
Du visar utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor att du kan tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du visar utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Du visar utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Sammanställningar
Dina sammanställningar innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Dina sammanställningar innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Dina sammanställningar innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Verket & upphovsmannen
Du kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Du kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Du för också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: