Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friluftsliv åk 7 VT21

Skapad 2021-01-25 09:59 i Tappströmsskolan Ekerö
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Under detta moment kommer vi gå igenom olika centrala delar av friluftslivet. Ni kommer få kunskap om allemansrätten, stormkök och vindskydd - dels teoretisk men även genom praktiskt utförande. Momentet avslutas med ett mindre prov.

Innehåll

Friluftsliv åk 7 vårterminen 2021  

 

Ämnets syfte: 

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer. 

 

Eleven ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: 

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, 

 

Ämnets centrala innehåll: 

  • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras. 
  • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten. 
  • Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse. 

 

Ämnets kunskapskrav: 

Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss/relativt god/god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.  

 

Uppgift:  

Du kommer lära dig om friluftsliv och vilka regler och förhållningsätt som gäller när vi nyttjar naturens områden vid den andra 55-minuterslektionen under vecka 4. När vi åter träffas på skolan, måndag 1/2 vecka 5, kommer vi utföra en aktivitet ihop utomhus. Momentet avslutas måndag 8/2 vecka 6 genom att vi skriver ett mindre prov som handlar om allemansrätten och hur vi använder ett stormkök. Nedan följer detaljplan för vad som kommer hända på varje lektion samt hur du kommer bli bedömd inom detta moment.  

 

Lektion 55 minuter distans:  

Introduktion och genomgång 

Jag redovisar en presentation över friluftslivets betydelse och på vilka sätt vi kan arbeta med friluftsliv. Vi samtalar och tittar på en film om allemansrätten. Hur fungerar stormkök?  

Hur sätter du upp ett vindskydd? Vi tittar på en film där vi lär oss om hur vi sätter upp ett vindskydd.  

 

Lektion 55 minuter på plats:  

Praktisk examination  

Ni blir indelade i ”friluftsgrupper” och vi går ut i närområdet. På vald plats kommer gruppen slå läger och sätta upp ett vindskydd och använda ett stormkök. Med hjälp av stormköket kommer gruppen värma upp varmt vatten som ni sedan använder för att göra en god varmdryck och till det hoppas jag ni tar med er något trevligt fika. Jag kommer gå runt till er i gruppen och ställa frågor om eran lägerplats och hur ni använt vindskyddet och stormköket.  

 

Lektion 55 minuter på plats, onsdag 10/2 

Vi genomför ett mindre skriftligt prov där ni svarar på frågor om allemansrätten samt beskriver utförligt hur vi använder ett stormkök.  

 

Bedömning:  

Du kommer bli bedömd i enlighet med kunskapskravet för friluftsliv: ”Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss/relativt god/god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler”. 

 

I bedömningen utgår jag från följande: 

  • Ditt deltagande under grupparbetet – praktiskt genomförande 
  • Ditt prov som du skriver – planerar  

 

Läromedel:  

  • Planeringen ”Friluftsliv åk7 VT21” som är delad med er på Gleerupsportal 
  • Powerpoint från första 55-minuterslektionen på distans (finns på Teams i klassteamet – kanalen ”Idrott och hälsa” – filer – mappen ”Friluftsliv”) 
 

 

Filmer och länkar:  

Allemansrätten:  

 

 

Så använder du stormkök:  

 

Så sätter du upp ett vindskydd:  

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: