Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap-Småkryp

Skapad 2021-01-25 09:59 i Ängens förskola Hörby
Förskola
Upptäcka småkryp i vår närmiljö.

Innehåll

Nationellt mål:
Lpfö-18

Syfte:
Varför gör vi detta?

Möta barnens intresse för småkryp och ta tillvara upptäckarglädje och utforskande.

Skapa nya gemensamma mötesplatser för barnens kreativitet. 

Innehåll:
Vad ska undervisningen innehålla?

Undersökande och Utforskande

Skapande

Sagor/Ramsor/Sånger

Digitalisering

Teckenkommunikation

Reflektion och Analys
(Pedagogers och barns perspektiv)

Reflektera kontinuerligt kring:
-Hur blev det?
-Val av undervisningens innehåll
-Vilket förändrat kunnande ser ni?
-Uppfylls de förväntade effekterna?

Januari - Vi introducerar sången om Sigge daggmask.

Februari - Vi lyssnar och sjunger sången om Sigge. Barnen scannar in Qr - koden till sången.

Vi gör sagan om "De fem maskarna". 

Vi läser böcker om maskar.

Vi målade med färgen grön.

Barnen skapar sina egna maskar i lera. 

Vi introducerar nya takk-tecken som vi använder i temat.

Analys:
Varför blev det som det blev?
Vilken utveckling har skett?
Vad är nästa steg?
Vad krävs för att komma vidare?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: