Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lekar för gemenskap & socialt samspel

Skapad 2021-01-25 10:01 i Ramlösa Montessoriförskola Dibber Sverige AB
Förskola
Planering för utevistelse med olika lekar för gemenskap och socialt samspel

Innehåll

Pedagogisk planering Kastanjen

 

Var är vi? (Nuläge/syfte) 

När vi har utevistelse på gården har vi grupplekar för att träna instruktioner, turtagning, regler, samarbete, rörelse och motorik, men framför allt ska vi ha kul tillsammans och lära oss nya lekar. Syftet är att ha en tydlig struktur över undervisningen/utbildningen som ska bedrivas utomhus. 


Vart ska vi? (Mål, förmågor, vad vill vi se när vi har arbetat med området?) 

Mål: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

- förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.

- motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.  
- intresse för och förmåga att uttrycka och tankar så att de kan påverka sin situation.

Förmågor:

koncentration - att styra och hålla kvar uppmärksamheten

minne - att minnas, uppleva förväntan. 

Vad vi vill se: Förväntan och glädje, samarbetsförmåga, förståelse för regler, förmåga att ta instruktioner, förmåga att utföra olika rörelser, inflytande över innehållet i lekarna och över vilka lekar vi kan välja.


Hur gör vi? (Planera/genomför/dokumentation/reflektion) 

När vi är utomhus kan vi erbjuda grupplekar tillsammans. Vissa lekar har syfte att samarbeta, vissa lekar har syfte att träna motorik och rörelse. Vi kan även leka lekar när vi går på promenad.

Lekarna vi kan välja mellan är:

Fruktsallad

Katten är lat

1, 2, 3 rött ljus

Bollstafett

Kom alla min barn

Följa John

Hinderbana/ skogen

Pomperipossa

Mulle leken

Skritt, trav & galopp

Vad är klockan herr lejon?

Väst/band leken

Minnesleken

Si & så

Uppdrag 

Tafatt lekar

Sista paret ut

Dokumenteras med lärloggar på gruppnivå, på reflektionsväggen och med minst ett lärloggsinlägg i barnens enskilda lärloggar.

 


 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: