👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygg och konstruktion

Skapad 2021-01-25 10:23 i Solskiftets förskola Fristående förskolor
Förskola
Framöver kommer vi lägga fokus på bygg och skapande. Vi kommer tillsammans med barnen att ha olika aktiviteter där vi fördjupar oss i hur man bygger, vad man kan bygga, vem bygger, vad behöver man när man ska bygga? Ser alla byggnader lika ut? vilka yrkesroller finns? Vi ser många möjligheter i temat och vi upplever att barnen är intresserade och nyfikna.

Innehåll

Vad jobbar vi med?

Vi jobbar med att barnens ska få ökat inflytande och delaktighet på avdelningen och med hjälp av våra observationer där vi uppmärksammade att barnen var intresserade och nyfikna på bygg och konstruktion har vi valt att ha det som tema. Bygg och konstruktion innebär så mycket mer än att bara bygga. Det kan innebära allt från samarbete och kommunikation(Lyssna på varandra ,hitta lösning, turas om, hjälpas åt, utbyte av tankar och idéer får att uppnå en gemensamt förståelse m.m) matematiska begrepp(former, färger, mönster,ser antal, sortering, mätta, jämföra, räkna )till natur och teknik(Google Earth och  Green screen)

 

Varför jobbar vi med det?

Temat bygg och konstruktion har växt fram utifrån barnens intresse när de kommer till att bygga och skapa med hjälp av olika bygg leksaker vi har på avledningen. Vi upptäckte att barnen ofta valde att bygga och skapa med tex plus plus, klossar, kuddar, filtar, lego. Barnen hade många olika idéer och funderingar som ledde till att vi tillsammans valde att ha ett bygg tema. Vi uppmärksammade att under bygg och konstruktionslekarna samarbetade barnen och nya relationer mellan barnen skapades. Vi vill genom projektet synliggöra en lärprocess för barnen, oss pedagoger och föräldrarna. Under konstruktionslekarna samtalades det även om olika matematiska begrepp som, antal, former och storlekar även problemlösningar diskuterades ofta. 

 

Syfte

Vårt syfte är att barnen ska få ökat inflytande och delaktighet,  vara med och påverka samt vill vi utmana och utveckla barnen i deras lärandeprocesser. Vi vill att även föräldrarna ska känna sig delaktiga i projektet. 


Hur kommer vi jobba med det? 

Vi kommer börjar med att diskutera med barnen på samlingen vad bygg och konstruktion är och titta på en film om hur man bygger en tunnel för att starta upp temat. Vi vill även starta upp ett byggprojekt med barnen.

- väva in TAKK i temat

 

Hur gick det?

( utvärdera tillsammans med barnen )

 

Varför? Hur går vi vidare?

( utvärdera tillsammans med barnen)

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18