👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2021-01-25 10:45 i Österskärsskolan Österåker
Grundskola 5 Geografi
Under v. 5- 8 arbetar vi om Europa. Arbetet handlar om Europas natur- och kulturlandskap, om klimatet i Europa och vilka naturtillgångar som finns. Det handlar även om hur befolkningen är fördelad och varför. Förutom detta kommer du att få lära dig Europas namngeografi med länder, huvudstäder, vattendrag och bergskedjor och viktiga geografiska ord/begrepp. Under v. 7-8 gör du ett enskilt arbete om ett land i Europa. Arbetsområdet Europa avslutas med ett prov.

Innehåll

Mål:

Efter arbetet om Europa ska du kunna:

* Beskriva Europas natur- och kulturlandskap. 

* Beskriva klimatet i olika delar av Europa och förklara hur/varför klimatet skiljer sig åt mellan olika områden i Europa.

* Förklara fördelningen av Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och vad det kan ha för betydelse. 

*  Använda kartboken och förklara kartors uppbyggnad med färger, symboler och skala. Du förklarar olika slags kartor; topografiska och tematiska kartor.

* Europas namngeografi med läge på länder, vattendrag och bergskedjor samt namn på Europas huvudstäder. Du tränar namngeografi med hjälp av seterra.com

* Förklara ord och begrepp till arbetsområdet Europa. Du tränar ord/begrepp med hjälp av Quizlet.

* I egen text berätta om ett land i Europa där du bl a gör jämförelser med andra länder i Europa. Du tittar på levnadsvillkor, naturresurser, vad landet producerar, vad människor arbetar med och platser att besöka. 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Europa

Europas namngeografi

Förklaring till kunskapskrav
Eleven har ännu inte visat godkänd nivå på detta kunskapskrav.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du kan beskriva Europas natur från norr till söder och öster till väster. Du kan förklara skillnaden mellan naturlandskap och kulturlandskap.
Eleven har ännu inte visat godkänd nivå på detta kunskapskrav.
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Ny aspekt
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du kan förklara hur människan har påverkat naturlandskapet. Du kan ge exempel på naturresurser från olika delar av Europa och hur dessa används. Du kan ge exempel på varför städer växer fram på en plats och hur befolkningen är fördelad i Europa.
Eleven har ännu inte visat godkänd nivå på detta kunskapskrav.
I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Ny aspekt
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du kan förklara centrala ord/begrepp till arbetsområdet Europa. Du använder dessa ord/begrepp i texter, uppgifter och i läxförhör/prov.
Eleven har ännu inte visat godkänd nivå på detta kunskapskrav.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Ny aspekt
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du kan använda kartor av olika slag, både jordgloben och kartor i en Atlas.
Eleven har ännu inte visat godkänd nivå på detta kunskapskrav.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Ny aspekt
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du kan Europas namngeografi med länder, huvudstäder, hav, vattendrag och bergskedjor.
Eleven har ännu inte visat godkänd nivå på detta kunskapskrav.
Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.