Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HVKMAE0 Lagar och bestämmelser

Skapad 2021-01-25 10:46 i Anders Ljungstedts Gymnasium Linköping
Gymnasieskola Hantverkskunskap
Under nästkommande veckor ska vi undersöka och fördjupa oss inom ämnet lagar och bestämmelser inom frisöryrket

Innehåll

Lagar och bestämmelser är centrala delar inom yrket  och påverkar  flera områden inom frisör.

Vilka lagar och bestämmelser måste man ta hänsyn till inom frisöryrket? 

Vad innebär dessa lagar för frisören och för konsumenten?  

Ovanstående frågetecken kommer vi bland annat att räta ut under kommande veckor!

 

Preliminär tidsram och examinationsform

v. 5 Information och genomgång av uppgiften. Börja jobba med uppgiften

v. 6. Fortsatt arbete med frågorna. 

v. 7. Fortsatt arbete. Inlämning vid lektionens slut. Första examinationen

v. 9. Indelning i grupper och tilldelad lag för inspelning. Planering inspelning.

v. 10. Fortsättning film

v. 11. Fortsättning film

v. 12 Filmvisning. Andra examinationenKopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Faktorer som påverkar den fysiska och psykosociala arbetsmiljön, till exempel stresshantering, skyddsutrustning, hygien och ergonomi. I samband med det behandlas konsekvenser av en bristande arbetsmiljö.
    Hvk  -
  • Arbetsmiljölagen, regler och föreskrifter som gäller arbetsmiljö och säkerhet inom det valda hantverksområdet. I samband med det behandlas konsekvenser som kan uppstå om dessa inte följs.
    Hvk  -
  • El- och brandsäkerhet. Regler och föreskrifter, samt konsekvenser som kan uppstå om de inte följs.
    Hvk  -

Matriser

Hvk
HVKMAE0 Lagar och bestämmelser

Kursmål

E
C
A
Kursmål 6
Eleven beskriver översiktligt hur den fysiska och psykosociala arbetsmiljön påverkar individen och arbetsplatsen. I beskrivningen ger eleven konkreta exempel från sin egen arbetssituation samt enkla förslag på hur man själv kan påverka sin arbetsmiljö.
Eleven beskriver utförligt hur den fysiska och psykosociala arbetsmiljön påverkar individen och arbetsplatsen. I beskrivningen ger eleven konkreta exempel från sin egen arbetssituation, redogör utförligt för möjliga konsekvenser av dem samt ger välgrundade förslag på hur man själv kan påverka sin arbetsmiljö.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur den fysiska och psykosociala arbetsmiljön påverkar individen och arbetsplatsen. I beskrivningen ger eleven konkreta exempel från sin egen arbetssituation, redogör utförligt och nyanserat för möjliga orsaker till och konsekvenser av dem samt ger välgrundade och nyanserade förslag på hur man själv kan påverka sin arbetsmiljö.
Kursmål 7
Eleven ger exempel på lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetsmiljö, säkerhet och miljö.
Eleven ger exempel på lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetsmiljö, säkerhet och miljö samt redogör utförligt för hur de påverkar den egna arbetssituationen
Eleven ger exempel på lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetsmiljö, säkerhet och miljö samt redogör utförligt och nyanserat för hur de påverkar den egna arbetssituationen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: