👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometriska former, vecka 5

Skapad 2021-01-25 11:10 i Sundby skola Ekerö
Grundskola F
Vi arbetar med bokstaven C, som i cirkel, och tema geometriska former. Vi får besök av "Cissi Cirkel". Vi arbetar med matematiska begrepp som hörn, sidor, cirkel, triangel, fyrhörning, kvadrat, rektangel och femhörning.

Innehåll

Mål

 • Du ska känna till de geometriska formerna cirkel, triangel, fyrhörning och femhörning.
 • Du ska, på ett enkelt sätt, kunna beskriva hur en form ser ut.
 • Du ska veta hur bokstaven Cc låter och ser ut.
 •  

Metod/Undervisning

 • Introduktion av tema/bokstav genom besök av bokstavspersonen "Cissi Cirkel" som samtalar med eleverna om olika former och om bokstaven C. Bokstavspersonen lämnar en väska som vi tittar i och samtalar om innehållet och skapar en förförståelse för veckans tema.
 • Vi tittar och samtalar om olika former och matematiska begrepp genom bilder, filmer och konkret material
 • Vi skapar olika former med trolldeg/playdoh.
 • Vi sorterar olika former efter ex. antal sidor, antal hörn.
 • Vi lyssnar och sjunger sången: Min hatt den har tre kanter.
 • Vi arbetar i matematikboken Eldorado
 • Vi går ut i naturen och skapar olika former med material från naturen.
 • Vi arbetar med bokstaven Cc, ljud och form, genom bokstavsstationer och min bokstavsbok.
 •  

Bedömning

 • Du visar att du känner de geometriska formerna genom att  exempelvis beskriva, svara på frågor, kommentera, visa med bilder, forma i lera.
 • Du visar att du kan beskriva former genom att  exempelvis ange rätt antal hörn och sidor.
 • Du visar att du kan bokstaven C, ljud och form, genom att koppla ljud-bokstav.
 •  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -