Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

My Dream School - 7D

Skapad 2021-01-25 11:33 i Palmbladsskolan Uppsala
Eleverna kommer att lyssna och träna för att de ska förstå mer engelska. De arbetar med olika websidor cirka 30 minuter och resterande del av lektionen skriver de om sin drömskola på engelska.
Grundskola 7 Engelska
We are starting up with some stories and texts about school. What is school like in England and the U.S. compared to your school? What would your Dream school look like? We will work with your reading, listening, speaking and writing skills. You will create your own dream school and motivating why your school is the best.

Innehåll

Konkretisering av målen

 • När du läser och lyssnar på olika texter i läroboken Good Stuff B, filmer samt texter från nätet visar du att kan läsa och förstå genom att återge innehållet.
 • När du läser och lyssnar på olika texter i läroboken Good Stuff B, filmer samt texter från nätet visar du at du kan tolka ett innehåll genom att kommentera och ge dina åsikter kring innehållet i skrift och tal.

 • När du läser och lyssnar på olika texter i läroboken Good Stuff B, filmer samt texter från nätet visar du at du kan använda olika strategier för att förstå, t ex slå upp svåra ord och gissa utifrån sammanhanget.

 • När du redovisar muntligt om din drömskola visar du att du kan framföra ett innehåll muntligt på engelska.

 • När du skriver om din drömskola visar du att du kan kan formulerar dig i skrift på engelska.

Undervisning

 • Vi lär oss ord och uttryck för att kunna prata kring temat skola.
 • Vi läser och lyssnar på olika texter inom temat för att träna på att förstå, återge och kommentera ett innehåll.
 • Vi läser och lyssnar på olika texter inom temat och tränar lässtrategier som att förutspå, att hitta samt förklara svåra ord och att gissa ett ords betydelse utifrån ett sammanhang.
 • Vi förbereder och framför en muntlig framställning med hjälp av text och bilder om en drömskola inför klassen.


You will be working with your Dream School Project on Goggle Presentation (Slides). Use images and keywords in your presentation.

Follow the instructions and make sure that you include at least 10 of the aspects below. Try to make it realistic. Imagine that it is a

school you would like to go to. Create a mindmap to help you present your Dream School. The presentation should be at least 5 min long.

 

Ideas for your presentation:

• What is the name of the school?

• Does the school have a special direction (inriktning)?

• The building – What does it look like? Inside and outside.

• The schoolyard - What does it look like?

• Teachers – How many? What kind?

• Pupils/students – How many? What ages?

• Subjects – Which?

• Schooldays – How long? How many lessons? What does a schedule look like?

• How about tests? Many or few? What kind of tests?

• Do you give grades? What kind? Starting when?

• Schooltrips – Where? Why?

• What are the school rules?

• What is the school motto?

• What is best about your school?

• Do you have any problems? If yes, what do you do about them? If no, why don´t you have any problems?

Bedömning

 • Din förmåga att kommunicera i tal och skrift (ditt ordförråd, ditt flyt och innehållet i det du säger och skriver). Bedöms i matris.
 • Din förmåga att framföra en muntlig framställning. (ditt ordförråd, ditt flyt, innehållet samt hur du anpassar din framställning till publiken genom t ex ögonkontakt och engagemang)
 • Din förmåga att förstå engelska i text och tal samt din förmåga att återge och kommentera ett innehåll i en text. (matris)

 

Uppgifter

 • My Dream School Project

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Muntlig presentation Eng åk 7

F (insats krävs)
E
C
A
Formulera sig i tal
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Formulerar sig anpassat
-
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Uttrycka sig muntligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: