👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivning av instrument

Skapad 2021-01-25 12:18 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Musik
I den här uppgiften, ska skriva en text som beskriver instrument som finns i gruppen.

Innehåll

Välj att antingen beskriva endast det instrument som du själv spelar, hela instrumentgruppen som ditt instrument tillhör, eller alla instrument som finns i ensemblen (se matrisen för de olika nivåerna av kunskapskravet).

Skriv en text på 300-800 ord, där du beskriver egenskaperna hos detta/dessa instrument, t.ex. genom att svara på några av följande frågor: 

  • Hur ser instrumentet ut? 
  • Hur är det uppbyggt/vilka delar och material består instrumentet av? 
  • Hur gör man för att spela på instrumentet? Kan man spela på olika sätt, och i så fall vilka?
  • Hur kan man beskriva de olika slags ljud som det går att göra på instrumentet?
  • Vad är lätt, och vad är svårt när man ska lära sig att spela instrumentet? 
  • Vad har instrumentet för funktion i en ensemble? 

Uppgifter

  • Beskriva instrument IND20MUSENS01

Matriser

Mus
Beskrivning av instrument

E
C
A
Eleven redogör för någon grundläggande egenskap hos sitt instrument.
Eleven redogör för några grundläggande egenskap hos sin instrumentgrupp.
Eleven redogör för karaktär och flera grundläggande egenskaper hos instrumentgruppen och övriga instrument i ensemblen.