👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teenage life - An interview

Skapad 2021-01-25 12:53 i Palmbladsskolan Uppsala
Grundskola 8 – 9 Engelska
What's it like being a teenager in Sweden?

Innehåll

 

Teenage life!

 

Pretend you are an American reporter who works for the magazine Seventeen! You have been given the task to write about being a teenager in Sweden! In order to do that you will have to interview one! So here is what to do:

 

Read and listen to Declan Murphy and Becky Torres, p. 124-127 in your Textbook.   

 

-       Answer the questions you have been assigned in Teams.

 

-       Write at least 10 questions to ask your friend in the interview. You can take the same questions you have already answered, but add at least 3 more.

 

-       Give your questions to your friend.

 

-       Prepare to answer your friends questions.

 

-       Interview each other! One of you starts being the reporter and interviews the other. Think about:

 

o   Welcome the person to the interview

 

o   Tell her/him who you are, and why you’re doing this.

 

o   Ask the questions! Here you can add extra questions if it fits in the interview! Improvise!

 

o   Say thanks and end the interview.

 

o   Change roles!

 

o   You must film the interviews and hand them in to me afterwards.

 

 

 

-          Remember to take notes during the interview, since you’re going to need them when you write!

 

 

 

Timeplan:

 

Week 4

 

Prepare questions and answers

 

Week 5

 

Do the interviews and start writing.

 

Week 6

 

Finish the writing, hand in!

 

Matriser

En
Kunskapskrav engelska åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Formulera sig i skrift
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Uttrycka sig muntligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.