Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk samling på Gröna äpplet

Skapad 2021-01-25 12:53 i Norra Förskolan Äppelgården Rättvik
Pedagogisk samling
Förskola
Pedagogisk samling som daglig återkommande aktivitet.

Innehåll

Nuläge

Varje dag samlas alla barn på Grönäpplet för att ha en pedagogisk samling tillsammans med oss pedagoger. Vi har barn i ålder 1-3 år. Vi vill skapa en vi känsla och att alla barn ska få möjligheten att fungera i grupp. 

 

Syfte och mål

En gemensam stund då alla barn är samlade tillsammans.

Att varje barn blir sett och att barnen ser varandra i gruppen.

Gruppstärkande aktivitet för att öka sammanhållningen och skapa en "vi-känsla".

Gå igenom bildschema. 

Att kunna lyssna och ta en instruktion.

Träna på turtagning och att visa hänsyn.

Att få inflytande och känna delaktighet över sin dag på förskolan.

Genomförande 

Samlingen är återkommande, samma tid, varje dag, för att skapa kontinuitet, förutsägbarhet och trygghet. Alla barn på avdelningen är delaktiga och alla pedagoger. Det är vår gemensamma stund då vi alla är samlade.

Vi börjar och avslutar samlingen på samma sätt för att barnen ska känna trygghet. Vi visar även med legobitar och med (TAKK) tecken som stöd tydlig början och avslut. Därefter är samlingen full av olika aktiviteter som babblarna hjälper oss med. Vi sjunger sånger tillsammans och berättar sagor, ramsräcknar, övar på färgerna, leker lekar, övar munmotorik och gör rörelseramsor.

Räcknesnöret är med där vi räknar hur många barn det är för dagen och vilka kompisar som är lediga. Vi arbetar även med former och färger, att kunna se lika på lika och göra tecken för färgerna. På samlingen pratar vi om värdegrunden, hur är man en bra kompis? Hur känns det/hur ser man ut när man är glad eller ledsen?

Vi undervisar också genom materialet ” familjen kippin ” som är ett övningsmaterial för att stödja kommunikations- och språkutveckling. 

 

Vi dokumenterar med hjälp av ipad och genom att skriva ner barnens tankar och funderingar. Hur kan vi gå vidare och vad behöver vi tillföra för att utveckla och utmana?

 

 

Utvärdering

Vi utvärderar på vår gemensamma reflektionstid på måndagar. Vad fungerar bra? Vad behöver utvecklas? Vilka utmaningar behövs? Vad har barnen lärt sig? Hur ska vi gå vidare?

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: