👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi åk 9 - kropp och hälsa

Skapad 2021-01-25 13:05 i Aspenskolan Tierp
Grundskola 9 Biologi
Vi tittar närmare på: -ämnesomsättningen, organ och deras uppbyggnad och funktion. - aktuell forskningsområden inom biologi, samt genetik.

Innehåll

Syfte

 

Genom undervisning i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

- använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa.

- genomföra systematiska undersökningar i biologi.

- använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen och samhället.

 

Mål

 

Att utveckla dina baskunskaper i delmomenten kropp och hälsa, samt lära dig de begrepp som används inom ämnet biologi.

Att utveckla din analysförmåga (beskriva orsaker och konsekvenser, föreslå lösningar, förklara och påvisa samband, se aspekter från olika perspektiv).

Att utveckla din kommunikativa förmåga (kunna uttrycka egna åsikter, samtala, diskutera, motivera och presentera).

Att utveckla din metakognitiv förmåga (kunna tolka, värdera, ha omdömen om och reflektera kring).

Att utveckla din procedurförmåga (förmåga att söka, samla, strukturera samt kritiskt granska information).

Att utveckla begreppslig förmåga (kunna förstå innebörden av begreppen och kunna relatera begreppen till varandra. Använda begreppen i olika sammanhang).

 

Centralt innehåll

Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan.

Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. 

Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.

 

Material:  Kursbok Biologi  del 2 (Kropp och hälsa)

                 Ipad

                 Mikroskop

                 Laborationsmaterial

              

               

Bedömning:

Muntlig medverkan och uppvisande av förmågor under klass- och gruppdiskussioner (sker fortlöpande under arbetets gång)

Laborationer och gruppuppgifter

Skriftliga uppgifter

Skriftliga prov - kroppens organ

Hemuppgift (ta ställning) - organdonation

 

 

Uppgifter

  • Åk 9 Biologi: Ärftlighet - I genetikens namn (dokumentärfilm)

  • Åk 9 Biologifrågor - Infektioner och försvar.

  • Åk 9 Biologi - begreppslista: Infektioner och försvar

  • Åk 9 Biologi - dissekera grishjärta

  • Åk 9 Biologiprov - ämnesomsättningen

  • Åk 9 Biologi - organdonation ta ställning(hemuppgift)

  • Åk 9 Biologi - ämnesomsättningen begreppslista

  • Åk 9 biologi - Uppgifter: Ämnesomsättningen s. 48-59

  • Åk 9 biologi - laboration lamm/grishjärta