👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antikens Grekland och Romarriket

Skapad 2021-01-25 13:09 i Konradsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Planering antikens Grekland
Grundskola 7 – 9 Historia
Avsnittet handlar om antikens Grekland och romarriket. Du kommer att få lära dig om uppgång och fall, om religion och politik om vardagsliv och filosofi och om könsroller och kultur. Fokus kommer att ligga på historiska jämförelser, analyser av samhällsförändringar, historiska källor och spåren vi kan se i dagens samhälle.

Innehåll

Antikens Grekland och romarriket

Planering

Vecka 5 & 6

Introduktion, Grekland

Arbete med frågor (se nedan)

Genomgångar: 

- Tidslinje

- Historiska jämförelser 

- Filmer från Studi.se 

- Filmer SLI

- Demokrati & Diktatur

- viktiga begrepp

 

Vecka 7 & 8

Introduktion, Rom

Arbete med frågor (se nedan)

Genomgångar:

- Analysera orsaker och konsekvenser

- Historiska källor

- Filmer från Studi.se

- Filmer SLI

- Viktiga ord och begrepp

- Fördjupning, 

Jämför den grekiska och den romerska civilisationen med andra tidiga högkulturer.

 

Vecka 10 & 11

Repetition och fördjupning

Analysuppgift, redovisas i små diskussionsgrupper

 

 

 

Läromedel: Historia, Utkik, s. 28-43, 44-61

Bra länk: https://www.so-rummet.se/ 

Frågor till kapitlet Grekland

1. Ge exempel på hur antikens greker blev påverkade av mötet med de andra kulturerna i medelhavsområdet.

2. Beskriv kortfattat alla de områden som var ”typiskt grekiska” under antiken:

3. Ge exempel på någon typisk idé hos filosoferna Sokrates, Platon och Aristoteles.

4. Jämför den antika demokratin i Aten med en modern demokrati, vilka likheter och skillnader finns det.

5. Fundera ut tre kulturarv från antiken Grekland som du kan lägga märket till i dagens Sverige. Vilket av dessa är enligt dig viktigast, näst viktigt och minst viktigt? Motivera ditt svar.

 

Frågor till kapitlet Rom

1. Analysera samhällsförändringar i Rom utifrån orsaker och konsekvenser. 

2. Vilka typer av spår och minnen kan historiker använda som källor då de ska skriva om romarrikets historia? Vad kan det finnas för svårigheter för historikerna när de använder dessa typer av spår som Källor?

 

Fördjupning

Vilka likheter finns mellan den grekiska civilisationen och den romerska?

Vilka likheter och skillnader finns mellan den grekiska civilisationen och andra högkulturer t.ex. Mesopotamien eller Inkariket?

Vad håller ihop ett samhälle och vad splittrar det? Förklara varför det du tar upp leder till stabilitet respektive splittring. Ge både historiska och samtida exempel.

Uppgifter

 • SO- Examination 24/3

 • SO- Examination 24/3

 • SO- Examination 24/3

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Historia 7-9

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Faktakunskaper
Du har baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har mycket goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Analysera orsaker och följder
Fokus på stora samhällsförändringar och människors livsvillkor.
Du kan diskutera orsaker och följder på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera orsaker och följder på ett utvecklat sätt.
Du kan diskutera orsaker och följder på ett välutvecklat sätt.
Utvecklingslinjer
Hur olika tidsperioder hänger ihop.
Du kan undersöka hur möten mellan olika kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett enkelt sätt.
Du kan undersöka hur möten mellan olika kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett utvecklat sätt sätt.
Du kan undersöka hur möten mellan olika kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett välutvecklat sätt.
Använda historisk kunskap
Du kan diskutera hur du tror att förändringar inom områdena ovan skulle kunna fortsätta. Du motiverar det du tror med enkla exempel från förr och nu.
Du kan diskutera hur du tror att förändringar inom områdena ovan skulle kunna fortsätta. Du motiverar det du tror med utvecklade exempel från förr och nu.
Du kan diskutera hur du tror att förändringar inom områdena ovan skulle kunna fortsätta. Du motiverar det du tror med välutvecklade exempel från förr och nu.
Använda historiska källor
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett enkelt sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan använda historiska källor för att dra utvecklade slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan använda historiska källor för att dra välutvecklade slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Hur historia används
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur och varför historia kan användas på olika sätt i olika situationer. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur olika uppfattningar om historien kan leda till olika uppfattningar i nutiden och vilka följder det kan få.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur och varför historia kan användas på olika sätt i olika situationer. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur olika uppfattningar om historien kan leda till olika uppfattningar i nutiden och vilka följder det kan få.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur och varför historia kan användas på olika sätt i olika situationer. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur olika uppfattningar om historien kan leda till olika uppfattningar i nutiden och vilka följder det kan få.
Historiska begrepp
Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt när du studerar, diskuterar historia och använder historiska källor.