👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Vt-21

Skapad 2021-01-25 13:14 i Brudhammar Stenungsund
Förskola
Utifrån Lpfö. o våra styrdokument.

Innehåll

Mål:

Att barnen skall få inflytande och vara delaktiga i utformningen av verksamheten. 

Att öka barnens förståelse för kamraternas olika behov och känslor.

Att alla barn får möjligheter att utveckla sitt språk och kommunikation med sina kamrater samt utifrån sina intressen göra matematiska och kreativa erövringar.

Att barnen ges möjlighet att utveckla och fördjupa leken i de gemensamt skapade lärmiljöerna.

Att arbeta med hållbar utveckling.

 

 

 Hur:

Barngruppen är indelad i mindre grupper under större delen dagen för planerade och spontana aktiviteter. Lärmiljöernas utformning med rum i rummet inbjuder till samspel i mindregrupp. 

Miljöerna skapas utifrån barnens intressen och behov. Barnen deltar i demokratiska processer när det gäller olika val bl.a. vilket tema vi kommer att ha under längre tid. 

Vi pedagoger är medforskar samt berikar / utmanar barnen språkligt och matematiskt. Detta gör vi under dagen i de olika möterna vi har med barnen i mindre o större grupper.

Vi använder oss så mycket som möjligt av återvunnet material samt är rädda om våra saker och de olika miljöer. Vi är rädda om varandra och arbetar med stopp min kropp Använder oss av litteratur kompisböckerna och UR djuren på djuris. 

Tar hjälp av barnen och använder dem som förebilder och samtalspartner.

 

Metod:

Normer o värden : Stopp min kropp. Djuren på djuris ” kortfilmer från UR.se” 

Barnkonventionen.

 

Språk: Bornholmsmodellen 

Matematik, Teknik o Natur : Väpplarna

Hållbar utveckling: Grön flagg, Sopsamlarmonster.

 

Fortbildning pedagoger :  Matematik o språkutveckling.


Dokumentation :

Unikum.

På väggarna i de olika miljöerna.