👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nta/ Experiment

Skapad 2021-01-25 13:29 i Tallbacken förskola Flen
Experiment
Förskola
Vi på Skalbaggen vill att barnen utifrån sina intressen för experiment skall få möta olika sätt att utforska och experimentera.

Innehåll

Vi vill väcka barnens nyfikenhet att upptäcka, utforska, undersöka och uppleva olika fenomen med hjälp av enkla experiment inom olika områden. Barnen ska få möjlighet att utveckla sin förståelse för vetenskapliga begrepp och att utveckla sin förmåga att reflektera och komma med egna hypoteser samt dra egna slutsatser utifrån vad de ser och upplever.Syfte

 • att väcka barnens nyfikenhet och upptäckarlust.
 • att utveckla sin förståelse för naturvetenskap och sitt kunnande om enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.
 • att erbjuda en verksamhet som ger barnen nya utmaningar och lust att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper.
 • att utmana barnen i sitt tänkande genom att barnen får ställa hypoteser över vad de tror kommer hända och varför det blev som det blev.

 Dokumentation under lärprocessen

 •  Vi dokumenterar det barnen tror kommer hända vid de olika experimenten (barnens hypoteser) samt vad som hände och varför. Vi samtalar och reflekterar. Vi dokumenterar experimenten genom foto/film som sedan läggs ut i Skalbaggens lärlogg på Unikum,
 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter,
  Lpfö 18