👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2021-01-25 13:38 i Långhundra förskola Knivsta
Förskola
Förskolan ska utifrån läroplanen säkerställa att barnen får undervisning i matematik

Innehåll

Syfte:

Förskolan ska säkerställa att verksamheten erbjuder barnen möjlighet att utveckla förståelse för olika matematiska begrepp och möta matematik på olika sätt

Barnens initiativ och intresse:

Barnens förståelse som tränas:

·         Att barnen utvecklar sin förståelse för rum, form, läge o riktning

·         Att barnen utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper hos mängd, antal, ordning och talbegrepp

·         Att barnen utvecklar sin förståelse för mätning, tid och förändring

Barnens förmågor som tränas

·         Att föra och följa matematiska resonemang

·         Att undersöka reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.

·         Att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp

·         Att kunna sortera, kategorisera och jämföra

Pedagogens arbetssätt och förhållningssätt.

Aktiv arbeta för att få barn att tala och reflektera, ta tillvara alla idéer samt skapa och fånga situationer där matematiken kan synliggöras.

Skapa situationer med problemlösning där de delar med sig av sitt tänkande genom att agera med olika material och samtidigt prata om detta

Kommunicera aktivt med barnen

Hålla barnens hypoteser, teorier och fantasier vid liv och följa hur de söker svar och skapar mening i tillvaron.

Vägleda, ställa frågor, skapa situationer och utnyttja tillfällen som kan utmana barns tankar och teorier.

Vi som pedagoger skulle fortsätta lägga barnens intresse och deras nyfikenhet i fokus.

Aktivitetsplan:

Aktiviteter:  

Verksamheten fokuserar på 6 matematiska områden

Design – Former och figurer, mönster och symmetri, arkitektur och konst

Förklaring och argumentation – motiveringar, förklaringar, resonemang och logiska

Lekar och spel – rollekar, fantasilekar, tärningsspel, strategispel,

Lokalisering – att hitta, orientera sig i

Mätning – jämförelser, måttenheter och mätsystem, längd, area, volym, vikt, tid och pengar

Räkning – räkning, antalsord, räknesystem och talsystem

 

 

Kännetecken och kriterier för att barnen lär:

känner igen de geometriska figurerna och känner till deras namn

deltar aktivt i projekt där problemlösning är en viktig del

deltar aktivt i de uppdrag som ges under aktiviteterna

använder sig utav de begrepp vi arbetar med i aktiviteterna, antingen verbalt eller genom sitt agerande

samtalar med varandra för att lösa problem i aktiviteterna

 

Utvärdering:

Ständig reflektion och analys utifrån pedagogisk dokumentation, observationer och samtal

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18