👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att uppskatta vikt år 2

Skapad 2021-01-25 13:42 i Björngårdsskolan Stockholm Grundskolor
Ett arbete kring begreppet vikt.
Grundskola 1 – 3 Matematik
Vad är vikt? Hur mycket är ett ton, ett kilo, ett hekto, ett gram? Vi gör jämförelser och uppskattningar för att se samband mellan vikt och föremål. Vad finns det för olika vågar och vad används de till?

Innehåll

 

Konkretisering av mål

Du ska kunna:
Uppskatta vikten på olika föremål
Känna till vad som kan väga 1 kg, 1 hg, 1 g
Begreppen lättare/tyngre

 

 Arbetssätt

Du kommer att få:

 • arbeta praktiskt med att väga föremål
 • uppskatta vikten på föremål
 • diskussioner kring och praktiskt arbete med vardagliga förpackningar
  delta i gruppuppgifter

Bedömning

Du kommer att få visa dina förmågor genom praktiska uppgifter, diskussioner och genom att svara på frågor om vad du lärt dig. Du ska kunna visa att du kan göra en rimlig bedömning av vad som väger lättare eller tyngre än ett kilo/gram/hg. Genom detta visar du också på att du förstår begreppet vikt.

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • Uppskatta vikten på olika föremål utifrån kännedom om 1 g, 1 hg, 1 kg
 • Rimligheten kring vad olika föremål kan väga
 • Förstå och kunna använda dig av begreppen lättare/tyngre

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Bedömningen gäller arbetsområdet vikt

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Ämne
Förmågan att jämföra och uppskatta
 • Ma  1-3
Du kan med viss vägledning jämföra två föremål och uppskatta om dessa är tyngre eller lättare än 1kg/1 gram.
Du kan jämföra två föremål och uppskatta om dessa är tyngre eller lättare än 1kg/1 gram. Du visar på så sätt att du förstår begreppet vikt.