Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

undervisningsplan för Trollsländans VT 2021

Skapad 2021-01-25 13:42 i 014601 Förskolan Blomsterängen Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
En undervisningsplan beskriver hur vi lägger upp den övergripande undervisningen utifrån utbildningsplanens mål och varje avdelnings valda mål i läroplanen.  

Innehåll

1. Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande.

 Barnen ska lära sig grund kunskap i det svenska språket och kunna använda språket till att uttrycka sig och förstå på ett bättre sätt. Utveckla ordförrådet, grammatiken och ordförståelsen som kopplas till olika tema och projekt. Att barnen ska kunna skriva sitt namn samt känna igen bokstäver och symboler. Barnen ska ha väl utvecklad fin och grovmotorik. Att öka intresse och kunskap kring djur, natur. Att värna om vår gemensamma och framtida miljö. Att lära sig förstå olika matematiska begrepp, problemlösning, programmering och utveckla kunskap om siffror och att förstå innebörden av dom. Att barnen ska kunna reflektera och påverka kring deras utveckling och lärande i förskolan.  Att barnen lär sig det sociala samspelet med varandra samt lära sig empati, rättigheter, skyldigheter, att ta eget ansvar och lära sig att alla är lika värda, samt att kunna lära sig visa sina egna känslor. 

 

2. Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden
Här väljer ni Läroplansmål att arbeta mot utifrån målbilden för förändrat kunnande.
Läroplansmål klickar du hem i mallen.

 

3. Organisering av miljö och material för att nå målbilden.

 • Så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden.
 • Utifrån vårt tema vinter jobbar vi mycket med experiment som handlar om vatten, snö, is, ånga, varmt och kallt samt frysa och smälta. I vår utemiljö lär vi oss tillsammans med barnen olika grundläggande matematikbegrepp (räkna kottar, mäta pinnar). Vi lär oss olika skiftningar i naturen genom våra gemensamma skogsbesök. vi ägnar oss åt olika vinteraktiviteter ex. bygga snögubbar, snölyktor och pulkaåkning. vi lär oss nya ord och begrepp som är kopplad till vårt tema (lässtation och träna olika sånger/rim och ramsor). Digitalverktyg som barnen använder kring deras lärande.

 

       Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

·       Vi samlar fakta om vinter och utforskar förändringarna i naturen tillsammans med barnen. På vår projektvägg synliggör vi barnens skapande kring vårt gemensamma tema. Vi läser böcker kring ämnet och ser på filmer kring vinter (snö, is, ånga, färgskiftningar och olika  temperaturförändringar ). Material som vi gemensamt samlat i skogen och på förskolan använder vi till vårt skapande. Vi kommer även att använda inspirationsbilder om vinter. Vi har en bygg, konstruktionshörna och hemvrå där allt material är tillgängligt.Vi läser böcker i våra olika lässtationer. Tecken och bildstöd använder vi för att jobba enskilt eller i grupp med barnen.

 •  

4. Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen.

 

Vårt förhållningssätt är att vara engagerad, medforskande och aktivt delta i barnens olika inlärningsprocesser.  Att vara en bra förebild samt uppmuntra och ge möjligheter till barnen för att kunna lära sig sina demokratiska rättigheter/ skyldigheter. Vi ska dokumentera och reflektera tillsammans med barnen genom att använda våra digitala verktyg.

 

5. Aktiviteter/tema kopplat till målbilden
De aktiviteter och teman ni väljer att undervisa i ska stödja barnens förändrade kunnande.

Tema vinter (snö, is, ånga och färgskiftningar) 

Tema kompis

Sagoträdet

Skapande 

Individuell språkinlärning  

Bokläsning/ Flano sagor 

Samlingar/ rim, ramsor och sång

Programmering

Skogspromenader och lekparker

Bygg och konstruktion

Planerad fysiska aktiviteter inom och utomhus

 

6. Det här ska vi fokusera på i våra observationer utifrån målbilden.

Vi observerar barnens tankar och hypoteser kring snö , is, mängd, volym, varmt och kallt.

 

7. Vad behöver vi för nya kunskaper och kompetenser för att utmana oss själva och barnen i vårt arbete. 

Vi pedagoger behöver i större utsträckning utveckla våra digitala kunskaper

 

8. Vilken litteratur kan vi och barnen behöva?

Faktaböcker kopplat till olika tema

känslor böcker som  boken Liten

Barn böcker 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: