👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa i förskoleklass

Skapad 2021-01-25 13:56 i Långbrodalsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F Svenska som andraspråk Svenska
Att lära sig läsa är ett stort steg för självförtroende och självständighet. I förskoleklass gör vi läsningen till något lustfyllt och alla lär sig läsa i sin egen takt!

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Du kommer att få:

 •  utveckla din egen läsning
 •  lyssna till högläsning 
 •  träna på att både läsa högt och tyst
 •  få större läsflyt
 •  ökat ordförråd
 •  träna på att förstå det du läst

Hur ska vi arbeta?

Du kommer att :

 •  träna på bokstavsljuden,
 •  träna läsning i mindre grupp,
 •  få en läsläxa som passar din nivå samt
 •  få lyssna till högläsning och därmed bli bekant med olika författare.

 

 Vad ska du lära dig?

 • förstå sambandet mellan ljud och bokstav,
 • ljuda ihop ord,
 • förstå en enkel text samt
 • känna till att det finns olika typer av texter, t ex faktatexter, sagor och berättelser.

 

Hur ska du visa att du lärt dig?

Genom att:

·       läsa högt i läsgruppen,

·       svara på frågor som visar att du förstått det du läst och

·       samtala om texter som vi läst tillsammans.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -